Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Sava TIES

sava TIES

<< Sava TIES

 

Radni paket/aktivnost:

WP1   UPRAVLJANJE PROJEKTOM  
1.1     Koordinacija projekta (uključujući sastanke upravnog odbora)
1.1 Sava TIES Management plan
 
1.2      Financijsko i administrativno upravljanje  
1.3      Upravljanje kvalitetom  
     
WP2   KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI  
2.1       Priprema komunikacijske strategije i praćenje komunikacijskih aktivnosti
2.1 Sava TIES Communication Strategy final version
 
2.2      Odnosi s medijima  
  2.2.1 web stranica    
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/sava-ties
 
  2.2.2 facebook         
https://web.facebook.com/Sava-TIES-322766918303617/
 
  2.2.3 instagram        
https://www.instagram.com/savaties/?hl=en
 
2.3      Priprema promotivnih materijala
2.3.1 Poster Sava TIES 594x841 HR
2.3.2 Leaflet_Sava TIES HR
 
2.4      Događaji podizanja svijesti  
     
WP3  JAČANJE SAVAPARKSA  
3.1      Uspostava međusektorskih vijeća dionika
3.1 Stakeholder engagement planning training_final report
 
3.2     Podizanje kapaciteta članova SavaParks mreže
 
3.3      Priprema plana SavaParks mreže nakon projekta
 
3.4      Uspostava internetskog servisa SavaParks mreže  
     
WP4   MEĐUNARODNI PRISTUP IASM *
 
  (* upravljanje invazivnim stranim vrstama)  
4.1       Uspostavljanje protokola za kartiranje i praćenje invazivnih stranih vrsta u slivu rijeke Save  
4.2      Mapiranje invazivnih stranih vrsta u slivu rijeke Save
 
4.3      Priprema ključnih studija za podršku Strateškom okviru za upravljanje invazivnim stranim vrstama  
4.4      Priprema strateškog okvira za međusektorsko upravljanje invazivnim stranim vrstama u slivu rijeke Save  
     
WP5   PILOT IMPLEMENTACIJA  
 5.1     Planiranje pilot aktivnosti
5.1.1 SavaTIES Review of IAS eradicaton practies
5.1.2 SAVA TIES – PLANIRANJE PILOT AKTIVNOSTI HRV
 
 5.2      Provedba pilot aktivnosti  
     
WP6   POLITIKA  
 6.1     Priprema preporuka za zakonodavni okvir
 6.2     Treninzi korištenja strateškog okvira
 6.3   Aktivnosti za regulaciju zakonskog okvira