Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Sava TIES

sava TIES

>> Novosti - Sava TIES

>> Cilj projekta

>> Radni paket/aktivnost

Započeo projekt #Sava TIES

Projekt regionalnog značaja “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ – Sava TIES započeo je 1. lipnja 2018. godine. Tijekom iduće tri godine projekt će se provoditi na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava - Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. To su biljke koje prirodno ne žive na našem području, već su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim utjecajem. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste ili ih čak u potpunosti istiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i sl. Ukratko – mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i iznimno ih je teško iskorijeniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara godišnje, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF i program IPA). Ukupna vrijednost iznosi 1.604.137 €! Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.
U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testirat će se različite metode za učinkovito uklanjanje biljaka poput japanskog dvornika, čivitnjače i pajasena, koje već uzrokuju ozbiljne štete u slivu rijeke Save. Naglasak je na međusektorskoj suradnji jer jedino učinkovitom suradnjom različitih struka, nacionalnih/lokalnih vlasti i lokalnog stanovništa možemo doći do željenih rezultata.
Ovaj projekt važan je također s gledišta jačanja i unapređenja Mreže parkova uz rijeku Savu (Sava Parks Network) čiji je dugoročni cilj očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti rijeke Save od izvora do ušća, njenih pritoka i poplavnih površina, bioraznolikosti, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasljeđa.
Invazivne strane vrste glavni su izazov za zaštitu bioraznolikosti u 21. stoljeću. Ujedno, one su glavni izazov pred nama! Pratite nas na službenoj internet stranici i na
društvenim mrežama! Posjetite našu ljepoticu rijeku Savu, fotografirajte, objavite... i ne zaboravite koristiti #SavaTIES!
Novosti - Sava TIES

 

13. SKUP STRUČNIH SLUŽBI 2019.
(23.-25. listopada 2019. godine)

pplp

Djelatnici Javne ustanova Park prirode Lonjsko polje, odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lonjsko polje, sudjelovali su na 13. skupu stručnih službi. Skup je održan u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a između ostalih na skupu su sudjelovali su i partneri SavaParks mreže. Ovogodišnji domaćin skupa bio je Grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija, u trajanju od tri dana: 23.-25.10.2019.

Skup je kroz predavanja i rasprave obuhvatio teme iz domene zaštite prirode, predstavljeni su noviteti, projekti te podijeljena iskustva iz prakse očuvanja prirode. Organiziran je i obilazak zaštićenih područja Virovitičko-podravske županije.

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje aktivno je sudjelovala na skupu predstavljanjem projekta Sava TIES – Zaštita staništa u slivu rijeke Save kroz prekogranično upravljanje invazivnim vrstama. Kroz prezentaciju su partneri SavaParks mreže te ostali sudionici skupa upoznati sa aktivnostima kartiranja travnjaka u Parku prirode Lonjsko polje te aktivnostima uklanjanja invazivnih vrsta na pilot plohama u četiri savske zemlje.

 

Borba protiv invazivnih stranih vrsta u slivu rijeke Save
(16. - 19. listopada 2019. godine)

pplp

Bihać, Bosna i Hercegovina: Partneri na projektu #SavaTIES okupili su se od 16. do 19. listopada 2019. godine u Bihaću kako bi razgovarali o tekućim projektnim aktivnostima i budućnosti mreže SavaParks. Sudionici su prezentirali pilot aktivnosti koje su proveli na terenu te su raspravljali o pronalaženju najboljih načina upravljanja invazivnim stranim vrstama, kao i o tome kako predstaviti rezultate donositeljima odluka. Organiziran je trening o planiranju projektnog utjecaja, kako bi se razvio strateški plan koji štedi vrijeme i omogućava postizanje učinaka u okviru projekta Sava TIES. Obuka je dio programa izgradnje kapaciteta mreže SavaParks.

Istovremeno je organizirana i druga regionalna radionica na temu invazivnih stranih biljaka, koja je održana 17. listopada 2019. godine u općinskom centru Kulen Vakufa. Više od 30 dionika i predstavnika projektnih partnera imalo je priliku razmijeniti iskustva u borbi protiv agresivnih stranih biljaka s kojima se susreću u slivu rijeke Save. Dijeljenje praktičnog znanja između lokalnih dionika i projektnog konzorcija ključno je za uspješno suzbijanje invazivnih stranih vrsta. Radionica je dio izrade plana aktivnosti mreže SavaParks nakon završetka projekta. Mirjana Bartula, koordinatorica radionice, istaknula je: “Radionica doprinosi budućoj suradnji mreže SavaParks za usklađeno upravljanje zaštićenim područjima u slivu rijeke Save.”

Nacionalni park Una, domaćin druge regionalne radionice i četvrtog sastanka projektnih partnera, organizirao je terenski izlet do pilot područja na kojem se provodi ispitivanje metoda za uklanjanje invazivne strane biljke japanskog dvornika. Direktor Nacionalnog parka Una, Amarildo Mulić, istaknuo je uspješnu suradnju koju su do sada ostvarili s mještanima i nadležnim sektorima. Uključivanje i edukacija lokalne zajednice te međusektorska suradnja predstavljaju korak naprijed u postizanju pozitivnih rezultata u borbi protiv stranih vrsta. Osim pilot područja, istražene su i prirodne ljepote rijeke Une.

 

 

Pozivnica na 2. #SavaTIES Regionalnu radionicu
(17. listopada 2019. godine)

pplp

Partneri Sava TIES projekta i međusektorski dionici iz četiri države kojima protječe rijeke Save okupit će se kako bi razgovarali o negativnom utjecaju invazivnih stranih vrsta i mogućim načinima njihove kontrole. Druga Sava TIES regionalna radionica bit će organizirana u Nacionalnom parku Una 17. listopada 2019. godine.

Dionici će razmijeniti informacije o budućim izgledima i prioritetima rada SavaParks mreže. Tijekom prijavljene posjete, sudionici radionice imat će prilike vidjeti ljepote Nacionalnog parka Una, ali i područja obrasla invazivnom biljkom japanski dvornik (Reynoutria japonica).

Za sudjelovanje na radionici potrebno se je prethodno registrirati. Više informacija o događaju i registraciji obratite se National Park UNA (jp.np.una@gmail.com). Vidimo se!

 

 

Ususret jeseni uklanjamo invazivne biljne vrste!
(rujan 2019. godine)

pplp

Invazivne strane vrste jedna su od najvećih prijetnji biološkoj raznolikosti i uzrokuju velike ekološke, ekonomske i zdravstvene probleme. Stoga je projekt Sava TIES usmjeren na pronalaženje uspješnih metoda uklanjanja invazivnih biljnih vrsta u slivu rijeke Save. Učinkovitost i troškovi različitih metoda iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta testiraju se u sklopu projekta na najinvazivnijim vaskularnim biljkama u regiji. Na sedam pilot područja u četiri zemlje bit će ispitna mjesta za iskorjenjivanje. Uzorkovane parcele nalaze se u zaštićenim područjima: Park prirode Ljubljansko Barje (Slovenija), Značajni krajobraz Odransko polje (Hrvatska), Park prirode Lonjsko polje (Hrvatska), Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna i Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija) i Specijalni rezervat prirode Obedska Bara (Srbija).
U kolovozu i rujnu 2019. godine zaposlenici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, zajedno s upraviteljima zaštićenih područja posjetili su pilot područja kako bi vidjeli napredak u praćenju i iskorjenjivanju invazivnih vrsta. Posjedujući ključno lokalno znanje o vrstama koje predstavljaju najveću ekološku i ekonomsku prijetnju, rukovoditelji nalazišta označili su uzorke parcela na kojima će se invazivne biljke iskorijeniti i prebrojati, a njihov broj će se pratiti u narednim godinama kako bi se pokazao uspjeh primijenjenih metoda iskorjenjivanja.

Projektni partneri započeli su uklanjati invazivne strane vrste. Park prirode Ljubljansko Barje uklonio je žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera) ručnim izvlačenjem, dok je Nacionalni park Una počeo sjeći češki dvornik (Reynoutria x bohemica). Amorfa (Amorpha fructicosa) je označena i bit će uklonjena iz zaštićenog područja u Odranskom polju, Parka prirode Lonjsko polje, Specijalnog rezervata prirode Obedska Bara i bara Tišina. U okviru posebnog rezervata prirode Zasavica bit će uklonjena invazivna biljka prava svilenica (Asclepias syriaca).
Invazivne vrste mogu biti poražene samo ako su naši napori dobro usmjereni i odlučni. Stoga je jedini način pronalaženja učinkovitih rješenja za uklanjanje invazivnih vrsta karakterističnih za sliv rijeke Save suradnja i razmjena praktičnih iskustava među projektnim partnerima – jer dijelimo zajednički cilj.

 

Kako ukloniti invazivne vrste?
(rujan 2019. godine)

pplp

Invazivne strane vrste su veliki problem današnjice i glavni izazov za zaštitu bioraznolikosti u 21. stoljeću. Imaju negativan učinak na zdravlje ljudi, uzrokuju velike gospodarske gubitke, ali i velike promjene u okolišu. Iz dana u dan ljudi postaju sve svjesniji problema i posljedica koje uzrokuju jer ih osjećaju na vlastitoj koži. Koje je najučinkovitije rješenje za trajno uklanjanje strane invazivne vrste? Što struka, a što lokalno stanovništvo može učiniti na suzbijanju invazivnih vrsta? Samo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na studijskom putovanju u Mađarsku u potrazi za primjerima dobre prakse.

Članovi Mreže parkova uz rijeku Savu (SavaParks) posjetili su dva nacionalna parka u Mađarskoj – Kiskunság i Körös-Maros, čiji upravljači imaju dugogodišnje iskustvo u suzbijanju invazivnih stranih biljaka. Imali su priliku čuti kako se kolege iz Mađarske suprotstavljaju problematici invazivnosti i na terenu vidjeti područja i različite metode koje primjenjuju – od kemijskih do mehaničkih. U nacionalnom parku Kiskunság primjenjuju metodu tretiranja kemijskim preparatima koja se pokazala kao najučinkovitija metoda, no ona se ne smije primjenjivati u poplavnim područjima zbog mogućeg zagađenja vodotoka i pitke vode. U takvim područjima, poput Nacionalnog parka Körös-Maros, najučinkovitija metoda se pokazala kombinacija mehaničkog uklanjanja malčiranjem, košnjom i ispašom stoke.

Kolege iz Mađarske bore se više od deset godina s invazivnim vrstama, ulažu milijune eura u njihovo suzbijanje, imaju čak i interventne timove zadužene za njihovo uklanjanje i praćenje. Usprkos svim uloženim naporima i financijama, gotovo je nemoguće trajno ukloniti takve vrste zbog širenja sjemena iz područja izvan granica nacionalnog parka. Jedino se dobrim upravljanjem može spriječiti njihovo širenje na nova područja te kontrolirati rast na već zahvaćenim područjima, što iziskuje puno vremena i novaca. U ovoj „invazivnoj priči“ najvažnija je edukacija svih generacija, posebice onih koji donose odluke i lokalnog stanovništva, kako bi se osvijestili vezano uz tematiku invazivnih stranih vrsta.

Europa ulaže velika financijska sredstva i napore u borbi protiv invazivnih stranih vrsta. Nažalost za sada uspješnost tih mjera nije dovoljno učinkovita da bi se one uklonile iz prirode, a stručnjaci predviđaju da je trajno uklanjanje nemoguće postići.

Studijsko putovanje je organizirano u sklopu projekta „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“. Cilj projekta Sava TIES je pronaći učinkovito rješenje za uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka u slivu rijeke Save, stoga vjerujemo da će iskustva kolega iz Mađarske i novostečena saznanja pridonijeti očuvanju naše prirode i zdravog okoliša.

 

Započela provedba pilot mjera uklanjanja invazivnih biljaka
(8. kolovoza 2019. godine)

pplp

U Parku prirode Ljubljansko barje, slovenskom partneru na projektu #Sava TIES, započela je provedba pilot mjera s ciljem iskorjenjivanja invazivnih stranih biljnih vrsta.
Osim aktivnosti povezanih s iskorjenjivanjem invazivnih biljaka, partner je pridao veliku pažnju podizanju svijesti javnosti o najvećim prijetnjama koje širenje invazivnih stranih vrsta predstavlja prirodi, gospodarstvu i ljudskom zdravlju. U tu svrhu organizirano je više događanja na temu invazivnih stranih vrsta i razlozima zbog kojih je ključno djelovati odmah.
Uz to sudjelovali su i na nekoliko drugih događaja na kojima je predstavljen projekt Sava TIES i problem invazivnih stranih vrsta, poput događaja »Moja reka praznuje«.

Nadalje, slovenski projektni tim Sava TIES sudjelovao je na završnom događaju projekta Eco Karst. Projekt se bavio dobrobitima ekosustava koje pružaju zaštićena krška područja i njihovim potencijalom za lokalni održivi razvoj. U okviru grupne rasprave partner je vodio odjeljak pod nazivom “Izazovi koji invazivne strane vrste predstavljaju za upravljanje zaštićenim područjima i tvrtkama koje se bave poslovima bioraznolikosti”.

Održani su predavanje i radionica za studente Biotehničkog obrazovnog centra Ljubljana. Događaj je obuhvatio izlet na jedno od područja gdje se mogu na licu mjesta predstaviti problemi koje uzrokuju invazivne biljke zlatnica i žljezdasti nedirak. Studenti su i sami bili angažirani na uklanjanju invazivnih biljaka procesom čupanja. Članovi slovenskog geocaching kluba Geocacher također su sudjelovali u “borbi” s zlatnicom u blizini Podkraka, područja koje je sada obrastalo ovim invazivnim korovom zbog neadekvatne košnje u prošlosti.

Na pilot području provedeno je malčiranje žljezdastog nedirka. Na područjima nepristupačnim za strojno iskorjenjivanje žljezdasti nedirak ručno su uklonili volonteri, studenti Biotehničkog obrazovnog centra Ljubljana.

Na pilot području testiraju se različite metode (malčiranje, košnja i usitnjavanje) iskorjenjivanja invazivne biljke zlatnice s ciljem usporedbe učinkovitosti različitih metoda iskorjenjivanja.

 

Glas Tišine daleko se čuje – prezentacija projektnih aktivnosti Sava TIES i zaštite prirode
(26. srpnja 2019. godine)

pplp

Projekt Sava TIES predstavljen je u prostorijama Centra za kulturu ”Šamac” u Bosni i Hercegovini, 23. srpnja 2019. godine. Zainteresirana javnost imala je priliku saznati više o vrijednostima ovog uskoro i službeno zaštićenog područja; aktivnostima u tijeku i onima koje će se realizirati u budućnosti. Prezentacije su održale organizacije i institucije koje su odavno prepoznale važnost očuvanja i zaštite Tišine. Nakon prezentacija u Centru, prisutna publika imala je priliku neformalno razgovarati sa svim predstavnicima. Aktivnost “Glas Tišine čuje se daleko” organizirana je sklopu tradicionalne manifestacije “Šamačko ljeto”.

 

Zajedno za očuvanje kosca, jedne od ugroženijih ptica
(23. srpnja 2019. godine)

pplp

Manifestacijom Kosci za kosce želi se upozoriti na povezanost očuvanja prirodnih staništa ptice kosca i bioraznolikosti s tradicionalnim seoskim načinom života koji čini kulturno-povijesni identitet hrvatskog sela. Cilj je očuvanje  kosca, jedne od ugroženih ptica, koja je specifična po tome što se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa. Opstanak kosca ovisi o ljudima – koscima livada. Zbog toga su kosci (i ptica i čovjek) svojevrsni simbola suživota ljudi i prirode.

„Ove godine manifestacija se održava po 11 puta ali po prvi puta u ovom dijelu županije. Mnogi su me pitali, zašto selimo manifestaciju? Odgovor je vrlo jednostavan – kako bismo sačuvali pticu kosac na livadama košanicama neophodno je lokalno stanovništva upoznati s načinom i terminom košnje prilagođenom koscu. Želja nam je i vas i sve poljoprivrednike koji imaju livade na području Pokupskog bazena upoznati s pticom kosac, mjerama očuvanja i zaštite ali i načinom košnje prilagođenim ptici kosac.“  – istaknula je ravnateljica JU Zeleni prsten Zagrebačke županije dr.sc. Tatjana Masten Milek.

„Kosac je vrlo skrovita ptica srodna fazanima, prepelicama i jarebicama. Slične je veličine kao grlica, ali ima puno duže noge kojima se probija kroz svoje glavno stanište – visoku travu. Tijekom gniježđenja vrlo rijetko leti i većinu vremena provodi skriven u travi. Uglavnom je aktivan noću zbog čega ga je vrlo teško opaziti. Karakteristično i uporno se glasa (kreštavo glasanje koje zvuči kao: kreks-kreks) gotovo cijelu noć, a na taj način doziva ženke i obilježava svoj teritorij. Osim zarastanja livada, ugroženost za ovu vrstu predstavlja i prerana košnja, košnja brzom mehanizacijom te kružna košnja od ruba prema sredini polja.“ – naglasio je Tomica Rubinić, suradnik na projektu Čigra.

Boris Gerenčević, stručni savjetnik u Javnoj ustanovi Zeleni prsten predstavio je Natura 2000 područja s naglaskom na Pokupskom bazenu. Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Pokupski bazen dio je ekološke mreže jer predstavlja dom za 67 vrsta ptica od kojih možemo izdvojiti orla štekavca, zatim crnu rodu, kosca te razne vrste močvarica (posebice pataka). O bogatstvu ovog područja mnogo nam govori i činjenica da se unutar granica Pokupskog bazena nalaze tri područja koja su uključena u ekološku mrežu, a to su Ribnjaci Crna Mlaka, Jastrebarski lugovi i Ribnjaci Pisarovina. Navedena područja predstavljaju oazu za mnoge životinje kao što su vidra, veliki tresetar, barska kornjača te crveni i žuti mukač, a tamo se nalaze se i vrlo značajne i lijepe poplavne šume hrasta lužnjaka te crne johe i poljskog jasena.

Luka Basrek voditelj projekta Sava TIES upoznao je prisutne s problematikom invazivnih stranih biljnih vrsta (biljke koje prirodno ne žive na našem području, već su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim utjecajem). Cilj projekta je pronaći učinkovito rješenje za njihovo trajno uklanjanje i suzbijanje. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste ili ih čak u potpunosti istiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i sl. Ukratko – mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i iznimno ih je teško iskorijeniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara godišnje, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.

Manifestacijom „Kosci za kosce“ označava se početak kasnije košnje livada košanica, koja je nužna kako bi kosac stigao podignuti svoje mlade. Da nije bilo tradicionalnog načina košnje i života na hrvatskom selu, ne bi bila tako bogata biološka raznolikost. Mnoštvo okupljenih među kojima su bili i načelnik općine Klinča Sela Miljenko Vučković, predsednik Općinskog vijeća općine Klina Sela Mirko Horvatić i izaslanik župana Zagrebačke županije Dragutin Stopić, uživali su u košnji ručnom kosom, domaćoj hrani i vožnji konjskim zapregama te natjecanju u košnji pokazavši zavidno znanje košnje ručnom kosom!

 U natjecanju u košnji ručnom sudjelovalo je čak 34 natjecatelja u dvije kategorije. Prilikom ocjenjivanja košnje gledala se čistoća otkosa, širina otkosa, lijepo slaganje plasta te umijeće brušenja kose. Svojom tehnikom košnje i umjetničkim dojmom žensku konkurenciju pomela je Nada Bencetić, dok je u muškoj konkurenciji najbolji bio Vinko Gavrić. Pobjednici su nagrađeni novim kosama i grabljama, a ostali sudionici utješnim nagradama i brusevima kako bi njihove kose sljedeće godine kosile još bolje.

NAJBOLJI KOSCI
Ženska kategorija:

Nada Bencetić
Dragica Kambić
Ivanka Rogić
Muška kategorija:

Vinko Gavrić
Neven Šimanović
Mirko Horvatić

 

Radionica lokalnih dionika u Specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“, Srbija
(4. srpnja 2019. godine)

pplp

Pokret Gorana Sremska Mitrovica, partner na projektu #SavaTIES, iz susjedne Srbije organizirao je 4. srpnja 2019. godine u posjetiteljskom centru Zasavica radionicu za lokalne dionike s ciljem osvještavanja i razmjene iskustava vezanih uz problematiku invazivnih stranih vrsta u slivu rijeke Save, a naročito u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica.

Na radionici su sudjelovali predstavnici lokalnih vlasti, nevladine organizacije, Odjel za biologiju i ekologiju Fakulteta prirodnih nauka u Novom Sadu i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode “AP Vojvodine“. Sudionici su razmijenili dosadašnja iskustva o upravljanju invazivnim vrstama. Predstavili su ideje o mogućim budućim projektima usmjerenim na različite aspekte upravljanja invazivnim vrstama koje bi se mogle razviti i implementirati, kako na lokalnoj tako i na razini cijelg sliva rijeke Save.

Svi okupljeni su izrazili interes da postanu dio odbora dionika na području Zasavice i da udruže snage u nalaženju uspješnih rešenja za probleme vezane uz invazivne vrste.

 

Sastanak sa dionicima u Popovači
(11. srpnja 2019. godine)

pplp

U četvrtak, 11.07.2019., u organizaciji Grada Popovače održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici stočara za zajedničke pašnjake Gračansko polje, Osekovsko polje i Ostrovsko polje, predstavnici Grada Popovače te Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje.

Hrvatske šume, Šumarija Popovača, su u postupku izrade nove šumskogospodarske osnove (ŠGO) za period od 10 godina. Novim dokumentom dolazi i do promjene statusa određenih površina koje bi u budućnosti bile pašnjak ili šuma. Predstavnici pašnjaka zabrinuti su zbog potencijalnog smanjenja površina zaraslih pašnjaka na lokalnom nivou i ne odustaju od svojih stajališta te najavljuju pravnu bitku.

Lonjsko Polje je kandidat UNESCO-ove svjetske baštine i dužnost Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje je pomno pratiti razvoj situacije kako ne bi došlo da narušavanja ravnoteže površina šuma i pašnjaka i stoljetnog krajobraza Lonjskog polja.
Pilot ploha projekta Sava TIES nalazi se u okruženju šumskih površina, ali provedba projektnih aktivnosti uklanjanja amorfe na pilot plohi nije upitna zbog dobre komunikacije i suradnje sa svim stranama.

 

Podržali smo završnu konferenciju coop MDD Interreg projekta
(28. lipnja 2019. godine)

pplp

Sava TIES tim sudjelovao je na Mura-Drava-Dunav konferenciji koja je održana 28. lipnja 2019. u austrijskom gradu Bad Radkersburg. Predstavljeni su vrijedni rezultati tog projekta i doprinosi očuvanju prekograničnog rezervata biosphere Mura-Drava-Dunav koji se proteže kroz čak 5 zemalja! Krunu same konferencije i završetka projekta činilo je potpisivanje sporazuma o suradnji svih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima uključenih u rezervat biosphere te partnera prjekta coop MDD. Na taj su se način organizuacije obvezale sudjelovati u daljnim aktivnostima na polju očuvanja i zaštite rezervata biosphere Mura-Drava-Dunav.

Čestitamo svim partnerima i suradnicima coop MDD projekta na vrhunski odrađenom poslu i vrijednim rezultatima!

 

 

Održana finalna konferencija DANUBEparksCONNECTED projekta
(26. lipnja 2019. godine)

pplp

Međunarodna završna konferencija DANUBEparksCONNECTED projekta održana je 12. lipnja 2019. godine u Novom Sadu u Srbiji. Konferencija je okupila preko 100 sudionika iz 9 država na kojoj je predstavljen dvogodišnji rad 17 partnerskih institucija na očuvanju stanišnih koridora duž rijeke Dunav. U okviru DANUBEparksCONNECTED projekta ostvareni su rezultati vrijedni pažnje i to prije svega oni koji su vezani za riječne sprudove, zaštitu ptica od stradavanja na dalekovodima, suhim staništima i šumske koridore. Konferencija je također dala doprinos stručnoj razmjeni mišljenja između predstavnika relevantnih institucija kao što su EUSDR, ICPDR, Ramsarskog sekreterijata i drugih.

Javnom poduzeću „Vojvodinašume“, kao partneru na projektu, pripala je čast i zadovoljstvo da bude ne samo domaćin ove međunarodne završne konferencije i koordinator aktivnosti vezanih uz dunavske šumske koridore, već da ujedno i predstavi novi projekt na kojem aktivno sudjeluju – Sava TIES projekt.

 

Učenici iz Mačvanske Mitrovice istražuju invazivne strane vrste u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica
(24. lipnja 2019. godine)

pplp

U okviru Sava TIES projekta učenici iz osnovne škole “Dobrosav Radosavljević Narod” iz Mačvanske Mitrovice u Srbiji sudjelovali su na radionicama vezanim uz invazivne strane vrste. Projektni partner “SRP Zasavica” organizirao je ukupno dvije radionice.

Prva radionica je održana 22. travnja 2019. godine, u povodu obilježavanja Dana planete Zemlje, kada su učenici imali priliku upoznati se s problematikom inzazivnih vrsta i štetama koje nanose prirodi i samom čovjeku.

Tijekom druge radionice, održane 1. lipnja 2019. godine, u povodu obilježavanja međunarodnog Dana rijeke Save, učenicima je organizirana terenska nastava u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Imali su priliku naučiti mnogo zanimljivosti o invazivnim vrstama koje rastu na području Zasavice, njihovom štetnom utjecaju na prirodne ekosustave i mjerama koje poduzima upravljač ovog područja kako bi ih suzbio. Učenici su se također upoznali sa značajem rijeke Save, njenim prirodnim vrijednostima i negativnim utjecajima kojima je izložena.

Aktivnosti na podizanju svijesti o neophodnosti upravljanja invazivnim vrstama u okviru Sava TIES projekta
(24. lipnja 2019. godine)

pplp

Projektni partner “VojvodinaŠume” održao je tijekom svibnja u prijamnom centru Obedska bara u Srbiji nekoliko radionica za djecu školskog uzrasta i studente s ciljem podizanja svijesti i važnosti upravljanja invazivnim vrstama. Studenti Univerziteta Singidunum i Šumarskog fakulteta, njih ukupno 140, posetili su SRP „Obedska bara“ i tom prilikom su se upoznali s osnovnim vrijednostima rezervata, ali i s problematikom upravljanja invazivnim vrstama. Studenti su obišli nekoliko lokacija na terenu gde su u ranije provedene mjere zaštite koje su bile usmjerene uklanjanju invazivnih vrsta. Prezentirane su im pilot aktivnosti koje će biti provedene na lokalitetu ušće Revenice.

Povodom obilježavanja Dana rijeke Save (1. lipnja) i Međunarodnog dana zaštite okoliša (5. lipnja) VojvodinaŠume u suradnji s Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada i WWF Adria podružnicom iz Srbije, u info centru Obedska bara organizirane su radionice za 60 učenika osnovne škole iz Ašanja i Sremske Mitrovice. Djeca uzrasta od 1. do 6. razreda su kroz kreativne radionice i praktične edukativne sadržaje upoznala različite invazivne vrste. Više kroz igru, manje kroz teoriju usvojili su neke principe upravljanja inavazivnim vrstama. Ovo je bila dobra prilika da se skrene pažnja na važnost aktivnog djelovanja usmerenog na smanjenje brojnosti takvih vrsta.

 

Sastanak sa lovoovlaštenicima na području Parka prirode Lonjsko polje
(14. lipnja 2019. godine)

pplp

U petak, 14.06.2019., u prostorima lovačkog doma „Fazan-Topolje“ u Donjoj Jelenskoj održan je sastanak sa dionicima iz sektora lovstva za područje Parka prirode Lonjsko polje.

Sastanku su prisustvovali: predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza, Lovački savez Sisačko-moslavačke županije, Šumarski fakultet Zagreb, lovoovlaštenici lovišta na području Parka prirode Lonjsko polje i predstavnici Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Održano je stručno predavanje na temu Afričke svinjske kuge i rasprava o trenutnim preventivnim mjerama koje su na snazi. Drugi dio sastanka odnosio se na uvjete zaštite prirode izdane u sklopu ocjene prihvatljivosti lovnogospodarskih osnova za područje ekološke mreže Natura 2000.

 

Dan zaštite okoliša u znaku invazivnih biljaka
(31. svibnja 2019. godine)

pplp

U Velikoj Gorici je 31. svibnja 2019. obilježen Dan zaštite okoliša uz radionice ekološke tematike namijenjene za predškolarce velikogoričkih vrtića. Organizator ovog edukativnog događaja koji se odvijao u sklopu 6. VGfesta je Grad Velika Gorica uz suorganizatore Turističku zajednicu Velike Gorice i Javnu ustanovu Zeleni prsten Zagrebačke županije. Ostali sudionici i izvoditelji radionica bili su predstavnici raznih institucija i udruga – Udruga pčelara Turopolje, Šumarija Velika Gorica, Udruga studenata biologije BIUS, Udruga BIOTEKA te slobodna umjetnica Jadranka Hlupić Dujmušić.

Bogat program radionica za najmlađe okupio je šest goričkih i područnih vrtića, odnosno oko 250 predškolaraca. Djeci su na interaktivan način predstavljene teme gospodarenja otpadom i zaštite prirode poput razvrstavanja i recikliranja otpada, marljiv život pčela u košnici, zaigrali su “lovice na invazivce”, upoznali se s raskošima i prijetnjama domaćih i invazivnih biljaka koje ih okružuju te su došli u doticaj s neobičnim životinjama poput žohara, škorpiona, paličnjaka, puževa, žaba.

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije obilježila je ovaj događaj u znaku #Sava TIES projekta i “opasnih” invazivnih stranih biljaka. Kroz igru upoznavanja i prepoznavanja tih neobičnih biljaka koje napadaju Turopolje i ugrožavaju naše domaće biljke, djeci je približena problematika invazivnih vrsta. Edukacija lokalnog stanovništva, posebice najmlađih iznimno je važan korak u zaštiti prirode.

 

Sava TIES projekat predstavljen na BioBlitz manifestaciji
(30. svibnja 2019. godine)

pplp

Posljednji vikend u svibnju bio je rezerviran za proučavanje živog svijeta u Zaštićenom području „Trebević“ u Bosni i Hercegovini. Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti, Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG, organiziralo je „BioBlitz Trebević 2019“ manifestaciju posvećenu istraživanju živog svijeta, promociju istraživačkih aktivnosti, prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti tog zaštićenog područja.

Specifičnost ovog tipa istraživanja je otvorenost i uključivanje javnosti na terenu s ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite bioraznolikosti, promocije sektora zaštite prirode i ostvarivanje suradnje organizacija koje se bave istraživanjima i zaštitom prirode u Bosni i Hercegovini i regiji. Posjetiocima manifestacije su predstavljeni vrijedni rezultati istraživanja – popis od oko 300 vrsta kukaca, gljiva, biljaka, vodozemaca, gmizavaca, ptica, sisavaca i drugih organizama koji će biti korišten za izradu baze podataka biološke raznovrsnosti zaštićenih područja Kantona Sarajevo.

Uz članove i stručnjake Udruženja BIO.LOG, u istraživanjima su sudjelovale brojne udruge iz BiH, ali i drugih zemalja, među kojima su Genofond, Centar za životnu sredinu, Mikološko udruženje MYCOBH, Udruga Hyla, Centar za krš i speleologiju, Bosansko-Hercegovačko Herpetološko Udruženje “ATRA”, Udruženje studenata biologije u BiH i Sharklab-Malta.
Centar za životnu sredinu je na manifestaciji predstavio aktivnosti Sava TIES projekta koji se provodi u slivu rijeke Save. Zainteresirani dionici imali su priliku upoznati najčešće invazivne vrste biljaka, načinima njihovog iskorjenjivanja, kao i važnosti očuvanja staništa i vrsta uz rijeku Savu. Ovom prilikom dogovorena je suradnja između Centra za životnu sredinu i BIO.LOG-a vezana uz promicanje problematike invazivnih stranih vrsta koje predstavljaju sve veću prijetnju i drugi najznačajniji uzrok smanjenja biološkoj raznolikosti u svijetu, ali i u slijevu rijeke Save.

 

Sastanak s dionicima za područje zajedničkog pašnjaka Repušnica
(31. svibnja 2019. godine)

pplp

U petak, 31.05.2019., u prostorijama Prijamnog centra Repušnica održan je sastanak dionika u svrhu dogovora oko zajedničkog korištenja prostora zajedničkog pašnjaka Repušnica na području Parka prirode Lonjsko polje.

Sastanku su prisustvovali: predstavnik lokalne samouprave grada Kutine, predstavnik zajedničkog pašnjaka Repušničko polje, predstavnik lovaca, predstavnici Hrvatskih šuma (Šumarija Kutina), predstavnici Hrvatskih voda te državni inspektor zaštite prirode i predstavnici Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Cilj sastanka je bio detektiranje problema i pronalaženje rješenja na području zajedničkog pašnjaka Repušničko polje kako bi se unaprijedila suradnja među korisnicima prostora.

 

Dan rijeke Save
(1. lipnja 2019. godine)

Lonjsko polje

Dan rijeke Save obilježava se 1. lipnja u četiri zemlje sliva rijeke Save - Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Cilj ove proslave je promicanje iznimnih ekoloških vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivo korištenje i razvoj gospodarskih aktivnosti te važnost dobre regionalne suradnje koja pridonosi boljem statusu vodenih i vodenih ekosustava, a time i bolju kvalitetu života stanovništva u slivu rijeke Save.

Rijeka Sava je pritoka Dunava, a izvire u sjeverozapadnoj Sloveniji. Nastaje spajanjem rijeka Save Dolinka i Sava Bohinjka, a 946 kilometara nizvodno utječe u Dunav u Srbiji. Od izvora do ušća prolazi kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Rijeka Sava povezuje tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd, ali nema prometne povezanosti, jer rijeka nije plovna tijekom cijelog toka. Nedostatak ili malo prometa dopušta prirodi da napreduje.

Zbog svoje veličine, krajobrazne raznolikosti, ekoloških vrijednosti i broja ljudi čije preživljavanje izravno ovisi o njenim vodama, Sava je jedna od najvažnijih pritoka Dunava. Ekološki značaj rijeke Save i njezinih poplavnih područja očituje se u činjenici da je oko trećine ukupne poplavne površine (322.875 ha) i dvije trećine njenih vodotoka već proglašeno zaštićenim područjima - od nacionalnih parkova, Ramsarskih područja, drugih strogo zaštićena područja i kandidata Emerald mreže na Natura 2000 područja. Sava je izvanredna rijeka paneuropskog značaja.

Projekt Sava TIES obilježit će ovaj važan dan organiziranjem lokalnih događanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja rijeke Save; njegov značaj za stanovnike i ekosustav; te o nedavnim i manje poznatim prijetnjama kao što su invazivne strane vrste.

U povodu Dana rijeke Save, Javna ustanova Parka prirode Lonjsko polje organizira 1. lipnja 2019. biciklijadu: „Lonja Bike Tour“ za promicanje prirodnih vrijednosti rijeke Save i Parka prirode Lonjsko polje. Biciklijada započinje u Sunji u 9:00 sati, a trasa prolazi kroz Čigoč, Mužilovčicu, Krapje i završava u Jasenovcu oko 19:00 sati. Ukratko, to je 57 km biciklom.

>> Lonja Bike Tour (pdf)

 

Gostovanje u Tehničkoj školi Kutina
(23. svibnja 2019. godine)

pplp

Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti te Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (22.05.2019.), Tehnička škola Kutina je 23.05.2019. pozvala u goste Javnu ustanovu Park prirode Lonjsko polje da održi predavanje o utjecaju stranih invazivnih vrsta na biološku raznolikost.
Druženje je organizirano sa dva razredna odjeljenja u prostoru školske knjižnice. U trajanju od jednog školskog sata održano je predavanje o Parku prirode Lonjsko polje, bioraznolikosti i invazivnim vrstama na području Parka prirode Lonjsko polje. Isto tako predstavljen je projekt Sava TIES: „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“.

 

Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj
(22. svibnja 2019. godine)

pplp

Blistavi Ibis u Ornitološkog rezervatu Krapje đol!
Ovaj tjedan su u Ornitološkom rezervatu Krapje đol evidentirane 3 jedinke blistavog ibisa (Plegadis falcinellus). Ova ptica močvarica blistavog ljubičastosmeđeg ruha tradicionalno gnijezdi u koloniji sa žličarkama i čapljama. Iako je do sada 2014. godine evidentirana samo jedna jedinka, ovogodišnji nalaz upućuje da blistavi ibis možda i gnijezdi u ornitološkom rezervatu, a nalaz će se potvrditi snimanjem i istraživanjem od strane Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode i djelatnika Parka.

pplp

 

Međunarodni dan biološke raznolikosti
(22. svibnja 2019. godine)

pplp

Međunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su Ujedinjeni narodi 1993. godine, kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju.

Obilježava se svake godine 22. svibnja kao spomen na 22. svibnja 1992., datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Republika Hrvatska pridružila se svijetu u nastojanjima za očuvanje biološke raznolikosti i unapređenje zaštite prirode, a Hrvatski sabor je, donošenjem Zakona o zaštiti prirode, odredio da se 22. svibnja na Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje povodom Međunarodnog dana biološke raznolikosti održati će u prostoru Tehničke škole Kutina predavanje o bioraznolikosti, invazivnim vrstama te predstaviti Sava TIES projekt: „ Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“.

>> Plakat Sava TIES projekt

pplp

 

Upoznaj invazivne biljke – različiti aspekti amorfe
(17. travnja 2019. godine)

Lonjsko polje

Amorfa ili čivitnjača (Amorpha fruticosa) jedna je od petnaest vrsta roda Amorpha. Sve rastu u Sjevernoj Americi i pripadaju porodici mahunarki (lat. Papilionaceae). Ime „amorpha“ znači „bezoblično“ jer sve vrste amorfe imaju cvijeće sa samo jednom laticom umjesto pet poput većine drugih mahunarki. Ova latica je tamno ljubičaste boje, koja daje živopisan kontrast s jarko žutim polenskim vrećicama kada je biljka u punom cvatu. To je bio razlog njenog unosa u Europu početkom 18. stoljeća (oko 1724.) kao vrtnog grmlja.

Američki Indijanci koristili su grančice amorfe kao posteljinu, a europski doseljenici iskušali su je kao Indigo (rod mahunarki starog svijeta) kao mogući izvor plave boje. Naizgled rezultat nije bio uvjerljiv, stoga su nazvali grm “Bastard Indigo”.

Već više od 200 godina biljka se prodaje i koristi za uređenje vrtova, a u prvoj polovici 20. stoljeća željeznički inženjeri počeli su je saditi na pružnim nagibima u močvarnim područjima. To se također prakticiralo kod Novske, gdje željeznička pruga prema Bosni prelazi Veliki Strug, Savu i Unu, područje poznato po velikim i neredovitim poplavama. Plan je bio da se na taj način učvrste labava tla novih željezničkih trasa, ali upravo je ovdje Amorpha fruticosa pokazala svoju ekstremnu invazivnu sposobnost. Vrlo brzo su sićušne mahune (plodovi) ispunjene brojnim malim sjemenkama, pronašle put do drugih mjesta izrovanog tla i pune osvjetljenosti površine pogodne za rast. Na novim cestama i šumskim stazama amorfa je počela stvarati šikare poput živice i odatle se proširila na prostore gdje je suvremeno šumarstvo stvorilo velike blokove posječenih šuma. Puno prije nego što bi prirodna slavonska hrastovina mogla ponovno izrasti, amorfa je prekrila šumske plohe i učinila ih izuzetno teškim i skupim za obnovu slavnih šuma hrasta lužnjaka.

Daljnji poticaj za širenje amorfe bile su nepristupačne minirane površine nekadašnjih pašnjaka tijekom rata od 1991. do 1995. godine. Napogođenije područje bilo je Poganovo polje u blizini Mlake, gdje amorfa i danas pokriva mnogo hektara kao ujednačena šikara do četiri metra visoka.

Usprkos svemu, amorfa je pokazala neočekivanu novu stranu: postala je izvor vrlo aromatičnog meda koji se izuzetno dobro prodaje! Već više od 10 godina veliki kamioni s više od 100 pčelinjih košnica dovoze se u amorfske šikare na cijelom području Lonjskog polja, Mokrog Polja i Sunjskog polja krajem proljeća i početkom ljeta. Zajedno s medom od mente (lat. Mentha pulegium)  i ukusnim bijelim vinom „Škrlet“ danas je dio kulinarskih specijaliteta Parka prirode Lonjsko polje.

Još jedna pozitivna stavka za amorfu je njezina korist za određene vrste ptica: divlja grlica (lat. Streptopelia turtur) i rusi svračak (lat. Lanius collurio) mogu se naći u gotovo svakoj šikari amorfe. Dakle, odnos između dobrih i loših, opasnih ili korisnih svojstava ovog invazivnog američkog imigranta nije lako definirati.

Autor teksta: Prof. dr. Hartmut Ern

 

Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje
(16. travnja 2019. godine)

Lonjsko polje

Sastanak suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje održan je u prezentacijskoj dvorani Prijamnog centra Repušnica u utorak, 16.04.2019.

Sastanku su prisustvovali dionici iz sektora šumarstva, vodnoga gospodarstva, poljoprivrede, turizma i ribolova te predstavnici lokalnih samouprava iz gradova i općina koji teritorijalno pripadaju parku prirode Lonjsko polje.    

Cilj sastanka je bio upoznati dionike sa projektom Sava TIES te dati pregled provedenih aktivnosti i suradnje sa korisnicima u proteklom razdoblju (2015. – 2018.) - zaštita ciljnih vrsta i staništa, poljoprivreda, vodno gospodarstvo, šumarstvo, lovstvo i ribolov te sustav posjećivanja u Parku prirode Lonjsko polje.

>> Sava TIES (pdf)
>> Aktivnosti JU PPLP i korisnika Parka (pdf)
>> Lovstvo i ribolov na poručju Parka (pdf)
>> Posjećivanje Parka (pdf)

Lonjsko polje

 

Zajednički pašnjaci na području Parka prirode Lonjsko polje
(10. travnja 2019. godine)

Lonjsko polje

U srijedu, 10.04.2019., u prostorijama Prijamnog centra Repušnica održan je sastanak na temu „Upravljanje zajedničkim pašnjacima na području Parka prirode Lonjsko polje“.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, predstavnici lokalne samouprave gradova Sisak, Popovača, Kutina i Novska te općina Jasenovac i Velika Ludina, predstavnici zajedničkih pašnjaka Gračansko polje, Repušničko polje, Osekovsko polje, Ostrovsko polje, Poganovo polje, Mokro polje i Lonjsko polje te predstavnici Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Cilj sastanka je bio definirati prijedloge za postupak izrade novog Pravilnika o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog natječaja, te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske Pravilnika te prioritete za uklanjanje invazivne vrste čivitnjače (Amorpha fruticosa) sa zaraslih travnjačkih staništa.

Nakon pregleda dosadašnjih aktivnosti Ustanove vezano za zajedničke pašnjake u vlasništvu Republike Hrvatske i pregleda površina za zakup zajedničkih pašnjaka u Parku prirode Lonjsko polje temeljem Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem gradova i općina uslijedila je diskusija te su doneseni zaključci.

>> Zajednički pašnjaci na području Parka prirode Lonjsko polje (pdf)

Lonjsko polje

Invazivne vrste ugrožavaju vrijedno područje bare Tišina u susjednoj BiH
(28. ožujka 2019. godine)

Lonjsko polje

Centar za životnu sredinu, jedan od partnera Sava TIES projekta iz susjedne Bosne i Hercegovine, započeo je terenske obilaske pilot područja na kojem će provoditi projektne aktivnosti. Partner ističe kako je neophodno što prije preduzeti korake ka rješavanju problema prisutnosti invazivnih stranih vrsta biljaka na području bare Tišine, koja je jedna od posljednjih močvara ovog tipa u Bosni i Hercegovini te je kao takva još 1985. godine proglašena prirodnom rijetkošću.
“Terenski obilasci organizirani su u sklopu projekta “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim stanim vrstama (Sava TIES)” radi utvrđivanja prisutnosti invazivnih vrsta biljaka, jednom od gorućih prijetnji ekosustavima današnjice. Jednom obilasku prisustvovali su stručnjaci i kolege iz Srbije i Mađarske. Istraživači su zaključili da je prisustvo spornih vrsta očigledno i da je neophodno preduzeti korake ka rješavanju ovog problema”, istakla ja Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.
Zbog prisutnosti brojnih stanišnih tipova i vrsta koje su ugrožene na europskoj razini i zaštićene međunarodnim konvencijama, područje bare Tišina koja se nalazi neposredno uz rijeku Savu, predloženo je kao potencijalno Natura 2000 područje. Iako se površina predloženog područja nalazi na teritoriju oba entiteta, trenutno je inicirana procedura za zaštitu samo djela koji se nalazi u Republici Srpskoj. U proteklih nekoliko godina intenzivno se radilo i na izradi Studije za proglašenje zaštićenog područja i to u kategoriji zaštićenog staništa.
Strane invazivne vrste postaju sve veći ekološki, ali i ekonomski problem u svijetu. One negativno utiču na bioraznolikost, zdravlje ljudi i/ili uzrokuju ekonomske štete. Svojim prisustvom remete prirodnu ravnotežu postojećih prirodnih ekosustava zbog čega se autohtone, domaće vrste nerijetko nalaze u opasnosti od izumiranja.
“U BiH se problemu stranih invazivnih vrsta pridaje mala ili gotovo nikakva pažnja pa je i uticaj koji ove vrste imaju na autohtone vrste i ekosustave slabo poznat. Uz izrazito nisku razinu svijesti javnosti o ovom problemu, u BiH još ne postoji strategija borbe protiv njih”, objašnjava Iva Miljević. Iz tog razloga će Centar za životnu sredinu u narednom razdoblju raditi na istraživanju i kartiranju biljnih zajednica koje nastanjuju područje bare Tišina.
“Kroz ovo istraživanje želimo dobiti detaljne informacije o vegetaciji ovog područja kao i prisustvu invazivnih stranih vrsta i njihovom rasprostranjenju na ovom području. U nastavku projekta ćemo se baviti i njihovim iskorijenjivanjem, kao i davanjem preporuka za dalje upravljanje. Ovim aktivnostima, kao i monitoringom, bit će omogućen uvid u ovu problematiku na terenu i uspostavljene prakse koje će u budućnosti osigurati opstanak vrijednih ekosustava, a negativni uticaj invazivnih stranih vrsta svesti na minimum”, navode iz Centra za životnu sredinu.
O prirodnim bogatstvima Save, njenog priobalja i plavnih područja govori i činjenica o postojanju velikog broja zaštićenih područja uz tok rijeke. Čak 64% toka zaštićeno je različitim kategorijama zaštite što rijeku Savu svrstava u žarišna područja europske bioraznolikosti.

 

Ujedinjeni u borbi protiv invazivnih vrsta u slivu rijeke Save
(12. ožujka 2019. godine)

Lonjsko polje

Članovi Mreža parkova uz rijeku Savu okupili su se 12. ožujka 2019. godine na regionalnoj radionici u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica u Sremskoj Mitrovici, koja je organizirana u okviru projekta Sava TIES. Cilj radionice je bio pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka koje nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke.
Momir Paunovć iz Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stankvoć” je u ime Međunarodne komisije za zaštitu Dunava istaknuo veliki problem invazivnih vrsta i pohvalio inicijativu Sava TIES projekta za rješavanje gorućeg problema na slivu rijeke Save. Predstavio je i mobilnu aplikaciju pomoću koje građani mogu dati svoj doprinos u borbi protiv invazivnih vrsta, dijeleći informacije o čak 37 invazivnih vrsta od europskog značaja.
“Invazivne strane vrste imaju veliki negativan utjecaj na zaštićena prirodna područja jer potiskuju i ugrožavaju prirodnu domaću vegetaciju i tako smanjuju biološku raznovrsnost. Veliki problem Specijalnog rezervata Zasavica je invazivna strana vrsta “Cigansko perje”, koja će biti uklonjena s površine od oko 30 ha u rezervatu tokom SavaTIES projekta” – naglasio je Slobodan Simić, direktor Rezervata Zasavica.
Invazivne strane vrste su biljke, životinje i drugi organizmi koji nisu prirodno rasprostranjeni na određenom području, već su unesene prvenstveno ljudskim utjecajem. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, istiskuju domaće vrste, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste, uništavaju plodnost tla, smanjuju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i slično. Ukratko, mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i osobito ih je teško iskorijeniti. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.
Projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama – Sava TIES“ sufinanciran je sredstvima Europske unije (ERDF, IPA), a provodit će se tri godine na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume. Vrijednost projekta Sava TIES je 1.604.137 €!

 

Nova vrsta ptice za Hrvatsku – afrički sveti ibis
(veljača 2019. godine)

Lonjsko polje

Na području Grada Samobora, u Celinama Samoborskim, početkom veljače 2019. godine prvi puta je u Hrvatskoj zabilježen afrički sveti ibis (Threskiornis aethiopicus). Lako je prepoznatljiv zbog svoje veličine, tamne glave, debelog i prema dolje zavijenog kljuna te crnih nogu. Prirodno je rasprostranjen u tropskim i suptropskim područjima Afrike i u Iraku, a povijesno je živio i u Egiptu gdje su ga smatrali svetom pticom. To je društvena ptica koja rado formira kolonije te može živjeti u zajednicama koje broje 200 ptica pa čak i više. U zemljama gdje je prirodno rasprostranjen, uglavnom se hrani kukcima, rakovima, školjkašima , ribama, žabama i malim sisavcima. Nije izbirljiv oko hrane zbog čega se lako prilagođava na nova staništa.
U Europi do 20. stoljeća nije bio prirodno rasprostranjen, a u novije doba počeo je uspostavljati kolonije. Ptice koje su držane u zatočeništvu pobjegle su u divljinu te su se počele samostalno razmnožavati. Prema dostupnim podacima, danas se pojavljuje u Belgiji, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Litvi, Portugalu i Španjolskoj. Može predstavljati prijetnju za autohtone ptice jer se hrani jajima drugih ptica (npr. jajima čaplji i čigri), istiskuje druge vrste kompeticijom, a čak se može hraniti i manjim vodenim pticama. Zbog toga je dodan na popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji.

 

3. sastanak partnera Sava TIES projekta
(13. i 14. ožujak 2019. godine)

Lonjsko polje

Treći sastanak partnera Sava TIES projekta održat će se 13. i 14 ožujka 2019. godine u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica, Sremska Mitrovica u Srbiji. Domaćin skupa je Pokret gorana Sremska Mitrovica. Partnerima će biti predstavljeni te će imati priliku raspravljati o najnovijoj verziji Protokola za kartiranje i monitoring invazivnih stranih biljaka, završnoj verziji Plana za uključivanje dionika te će međuostalom partneri moći saznati korisne smjernice koje će im pomoći u organizaciji radionica za lokalne dionike u svojim zemljama.

 

DANUBE FLOODPLAIN
(25. veljače 2019. godine)

Lonjsko polje

25. veljače 2019. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje sudjelovala je na Inicijalnom sastanku i 1. sastanku za dionike projekta Danube Floodplain iz Danube Transnational Programme koji se održao u Poslovnoj zgradi Hrvatskih voda.
Projektu Danube Floodplain cilj je smanjivanje rizika od poplava revitalizacijom poplavnih područja duž rijeke Dunav i njenih pritoka.
Osim upoznavanja dionika sa samim projektom, njegovim ciljevima i očekivanim rezultatima, svrha ovog sastanka bila je i pozvati dionike da se aktivno uključe te svojim znanjem i iskustvom doprinesu uspješnosti projekta.

 

Sastanak sa predstavnicima pčelara
(8. veljače 2019. godine)

Lonjsko polje

U Prijamnom centru Repušnica, u petak, 08.02.2019., održan je sastanak Hrvatskog pčelarskog saveza, povjerenika pašnog reda sa područja Kutine, Novske, Sisak i Popovače, predstavnika Hrvatskih šuma i Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.
Cilj sastanka bio je informirati dionike o mogućnostima korištenja paše od čivitnjače (Amorpha fruticosa) u narednom razdoblju.

Pčelari su istaknuli da je čivitnjača (Amorpha fruticosa) izuzetno medonosna vrsta te im čini bitan dio pčelinje paše na području Parka. Nisu zadovoljni sa projektima uklanjanja invazivne vrste čivitnjače zbog smanjenja pčelinje paše. Ustanova je pojasnila da se nakon uklanjanja invazivne vrste površine privode kulturi livada ili pašnjak što je potencijal za proizvodnju livadnog meda ili meda od mente. Ustanovi je cilj vratiti travnjake bez invazivnih vrsta, a pčelinje paše od Amorphe biti će uvijek dostupne na šumskim površinama i do 10 godina nakon sječe.

 

Vijesti iz regije – Dionici u BiH pružili podršku projektu Sava TIES
(veljača 2019. godine)

Lonjsko polje

Nacionalni park „Una“ iz Bosne i Hercegovine, kao jedan od partnera projekta „Sava TIES“, sastao se i na lokalnom je nivou okupio suradnike koji su pokazali volju i spremnost za aktivnu suradnju u borbi protiv širenja invazivnih vrsta biljaka, kao i u promociji projekta, edukaciji i podizanju svijesti javnosti o štetnosti prisutnosti invazivnih stranih vrsta.

Sastanci su održani sa sljedećim dionicima:

Rezultat sastanka je potpisivanje sporazuma o suradnji s Biotehničkim fakultetom iz Bihaća, a u pripremi je potpisivanje sporazuma o suradnji s Poljoprivrednim zavodom USK-a, koji će pored aktivnosti projekta „Sava TIES“ sadržavati i aktivnosti vezane za zaštitu, održavanje, istraživanje prirode i drugih  vrijednosti u Nacionalnom parku „Una“.

Lonjsko polje

 

Svjetski dan vlažnih staništa 2019 – „Budućnost na rubu močvare“
(1. veljače 2019. godine)

Lonjsko polje

Svjetski dan vlažnih staništa obilježen je kroz dva organizirana događaja u sklopu aktivnosti Sava TIES projekta. Dana 1.2.2019. predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode AP Vojvodine prisustvovali su obilježavanju ovog dana u Šapcu (Srbija). Skup su organizirali Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavoda za zaštitu prirode i IUCN – Regionalni ured za Istočnu Europu i Središnju Aziju, uz podršku Grada Šapca, Centra za stručno usavršavanje, Šabac i OŠ „Stojan Novaković” iz Šapca. Stručni suradnik za zaštitu šuma Alen Kiš predstavio je prisutnima cilјeve i dostignuća SavaParks mreže i međunarodnog projekta Sava TIES. Tom prilikom je ukazao na posljedice širenja invazivnih vrsta na vodenim i vlažnim staništima.

Događaj naziva „Budućnost na rubu močvare“održan je u subotu 02. 02. 2019. u selu Stružec (Hrvatska) – selo na rubu Parka prirode Lonjsko polje. Ogranak Matice hrvatske u Kutini i Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje su bili organizatori skupa, a pokrovitelj ja bio Grad Popovača uz potporu Sisačko moslavačke županije i Turističke zajednice Grada Popovača. Održan je i okrugli stol „Od Strušca 2002. do Strušca 2019.“ uz niz predavanja i filmskih projekcija. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje predstavila je ciljeve i glavne aktivnosti projekta Sava TIES, koji je usmjeren na očuvanje vlažnih staništa u zaštićenim područjima od izvora do ušća rijeke Save kroz učinkovito upravljanje invazivnim vrstama. U sklopu predstavljanja projekta je također dat naglasak na promicanje tradicionalnih praksi u korištenju zemljišta u zaštićenim područjima, posebice u jačanju tradicionalne poljoprivrede kao što je ekološka poljoprivreda i ekstenzivno pašarenje te proizvodnje tradicijskih proizvoda i razvoju održivog turizma. U tu svrhu Ustanova je pripremila i edukativne letke projekta Sava TIES  koji su bili na raspolaganju posjetiteljima.

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se svake godine 2. veljače, u znak sjećanja na potpisivanje „Konvencije o močvarama od međunarodnog značaja ” (Ramsarska konvencija) potpisane 2. 2. 1971. u Ramsaru (Iran). Poruku ovogodišnje Ramsarske konvencije „Močvarna staništa i klimatske promjene“ u ime Republike Hrvatske za Ramsarsku konvenciju uputila je Marijana Kapa, viša stručna savjetnica u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

 

Održan sastanak mreže Sava Parks povodom predstavljanja novog projekta
(19.-21. veljače 2019. godine)

pplp

Članovi mreže zaštićenih područja uz rijeku Savu – Sava Parks Network, od 19. do 21. veljače 2019., sastali su se u Slavonskom Brodu povodom predstavljanja projekta Sava Parks II – Sloboda za Savu. U sklopu ovog projekta čije trajanje je 3 godine, a ukupna vrijednost oko 400.000,00 EUR, planiraju se provesti studije izvodljivosti projekata obnove rijeke Save i njene poplavne nizine.
Na nekim dijelovima, rijeka je ljudskim aktivnostima izmijenjena te bi vraćanje u prirodno stanje značilo i povratak vrijednih staništa te bolju obranu od poplava, ali i manji rizik za gubitak izvora pitke vode. Nakon izrade studija izvodljivosti, pripremiti će se dokumentacija za provedbu projekata obnove rijeke. Također će biti omogućen daljnji rad mreže Sava Parks. Projekt financira zaklada Aage V. Jensen, partneri na projektu su njemački EuroNatur, Hrvatsko drušvo za zaštitu ptica i prirode te Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije. U provedbi projekta sudjeluje svih 23 organizacija članica mreže Sava Parks.
Rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, veoma je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja znači život ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Zahvaljujući  dobroj očuvanosti, u rijeci i uz rijeku Savu nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Uz Savu se nalaze prostrana plodna područja koja služe za uzgoj hrane te velike poplavne šume hrasta lužnjaka koje su jedinstvene na europskoj razini.
Jedna od aktivnosti projekta je i prevođenje Bijele knjige o Savi s engleskog na slovenski,    hrvatski, bosanski i srpski jezik. Radi se o publikaciji koja sadrži konkretne prijedloge za unaprijeđenje zaštite od poplava te daljnje očuvanje Save i njenih pritoka. Ističe najveće vrijednosti rijeke Save, ali također i najaktualnije prijetnje. Među najopasnijim prijetnjama svakako su daljnji razvoj plovidbe, izgradnja hidroeletrana te iskapanje sedimenta. Knjiga pruža vjerodostojnu i dragocjenu osnovu za donošenje odluka o budućnosti Save i njezinih stanovnika te nudi konkretne prijedloge za održivi razvoj područja.

 

Poziv na 1. regionalnu radionicu u okviru Sava TIES projekta
(12. ožujka 2019. godine)

pplp

Foto: Boris Krstinić

Prva Sava TIES regionalna radionica održat će se 12. ožujka 2019. godine u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica, Sremska Mitrovica u Srbiji. Cilj radionice je okupiti dionike aktivne na polju zaštite prirode u slijevu rijeke Save kako bi sudjelovali u raspravi o ulozi različitih sektora u dugoročnom upravljanju invazivnim stranim vrstama. Na skupu će također biti razmatrana i međusektorska suradnja koja je izuzetno važan čimbenik u harmoničnom upravljanju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima.
Prva regionalna radionica je prvi korak k razvoju dugoročnog okvira za funkcioniranje mreže SavaParks, koja treba osigurati nastavak međusektorske suradnje i održivost ostvarenih rezultata nakon završetka projekta Sava TIES.
Za sudjelovanje na prvoj Sava TIES regionalnoj radionici možete se prijaviti putem ove poveznice, najkasnije do ponedeljka 4. ožujka 2019. Za dodatne informacije obratite se organizatoru radionice Pokretu gorana Sremske Mitrovice putem elektroničke pošte: zasavica@zasavica.org.rs. Vidimo se!

>> Sava TIES - promotivni dizajn (pdf)

 

Budućnost na rubu močvare
(02. veljače 2019. godine)

Na Svjetski dan vlažnih staništa, u subotu 02. veljače 2019. godine, selo Stružec – selo na rubu Parka prirode Lonjsko polje bio je domaćin manifestacije „Budućnost na rubu močvare“  koju su zajednički organizirali Ogranak Matice hrvatske u Kutini i Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. Pokrovitelj skupa bio je Grad Popovača, a potporu skupu dali su Sisačko moslavačka županija i Turistička zajednica Grada Popovače.

U sklopu programa održan je okrugli stol „Od Strušca 2002. do Strušca 2019.“ uz  niz predavanja i filmskih projekcija. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje predstavila je ciljeve i glavne aktivnosti projekta Sava TIES, koji je usmjeren na očuvanje vlažnih staništa u zaštićenim područjima od izvora do ušća rijeke Save kroz učinkovito upravljanje invazivnim vrstama. U sklopu predstavljanja projekta je također dat naglasak na promicanje tradicionalnih praksi u korištenju zemljišta u zaštićenim područjima, posebice u jačanju tradicionalne poljoprivrede kao što je ekološka poljoprivreda i ekstenzivno pašarenje te proizvodnje tradicijskih proizvoda i razvoju održivog turizma. U tu svrhu Ustanova je pripremila i edukativne letke projekta Sava TIES  koji su bili na raspolaganju posjetiteljima.
Poruku ovogodišnje Ramsarske konvencije „Močvarna staništa i klimatske promjene“ u ime Republike Hrvatske za Ramsarsku konvenciju uputila je Marijana Kapa, viša stručna savjetnica u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

 

 

SAVA TIES – PLANIRANJE PILOT AKTIVNOSTI

pplp

S obzirom na činjenicu da su invazivne strane vrste jedna od dvije najveće globalne prijetnje bioraznolikosti, predstavljajući veliku ekološku, ekonomsku i zdravstvenu prijetnju, posebna pozornost u okviru DTP Sava TIES projekta posvećuje se mogućnostima upravljanja najinvazivnijim biljkama u slivu rijeke Save.

U skladu s DTP Sava TIES planom rada, testirat će se  učinkovitost i troškovi različitih metoda u iskorjenjivanju najinvazivnijih vaskularnih biljkaka u regiji. Projektni konzorcij je definirao 7 pilot područja u 4 zemlje kao test-parcele za iskorjenjivanje. Parcele uzoraka nalaze se u područjima od interesa za očuvanje koja su ugrožena: Park prirode Ljubljansko Barje (Slovenija), Zaštićeni krajolik Odransko polje (Hrvatska), Park prirode Lonjsko polje (Hrvatska), Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina), Tišina (Bosna i Hercegovina) Hercegovina), Specijalni rezervat prirode Zasavica (Srbija) i Specijalni rezervat prirode Obedska Bara (Srbija).

U razdoblju od 14. do 18. rujna 2018. vodeći partner projektnog radnog paketa 5 Pilot implementacija - Institut za zaštitu prirode Vojvodine (Srbija), zajedno sa rukovoditeljima zaštićenih područja posjetili su svih 7 lokacija kako bi izradili planove implementacije pilot projekta.

Imajući bitno lokalno znanje o vrstama koje predstavljaju najveću ekološku i gospodarsku prijetnju, voditelji zaštićenih područja su predložili barem dvije parcele s invazivnim biljkama, a odabrana je jedna koja će biti mapirana i iskorijenjena, dok će se revitalizacija staništa pratiti dvije godine. Biofizički i ekonomski parametri će se pratiti radi procjene učinkovitosti pilot-mjera.

U svrhu usporednog izvješćivanja o troškovima i biofizičkoj učinkovitosti pilot mjera, izrađen je Obrazac za planiranje provedbe pilot-projekta. Slijedeći shemu, alati, oprema, osoblje, radna snaga i pokazatelji učinkovitosti pružit će informacije korisne za daljnje opsežne aktivnosti upravljanja invazivnim stranim vrstama u bazenu rijeke Save.

Rezultati koji će biti predstavljeni u Zajedničkom izvješću o provedbi, koristit će se kao input za smjernice za poboljšanje politike, obuke dionika i predstavljene ključnim donositeljima odluka.

pplp

 

Predstavljanje projekta stručnoj javnosti
(18. siječnja 2019. godine)

Projekat Sava TIES je predstavljen u Novom Sadu na Seminaru o invazivnim vrstama Srbije. U razdoblju od 2. do 4. studenoga 2018. godine velik broj predavača i sudionika iz zemalja regije se okupio kako bi izložili, naučili i raspravljali o invazivnim vrstama, trenutnoj sitaciji i aktivnostima. Seminar je organiziralo Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada. Na seminaru su sudjelovali projektni partneri Centar za životnu sredinu (BiH) i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (RS) gdje su brojnim sudionicima predstavili Sava TIES projekt.

>> Predstavljanje projekta stručnoj javnosti (pdf)

  1. Predstavljanje projekta stručnoj javnosti

generated with ISM

 


 

>> Cilj projekta

>> Radni paket/aktivnost