Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 
Posjetite nas na:
F LL
LILL

SavaParks


Sava Parks je mreža zaštićenih područja uz rijeku Savu i njene pritoke od izvora u Sloveniji do ušća u Dunav u Srbiji. Cilj Mreže je očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti rijeke Save, njenih pritoka i poplavnih površina, bioraznolikosti, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasljeđa.

Mreža SavaParks se razvija kroz projekt „Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina“, koji Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje provodi u suradnji sa njemačkom zakladom EuroNatur i Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode. Projekt traje od 1.1.2014. do 31.12.2016. godine, a financiraju ga njemačka zaklada Euronatur, Europska komisija, zaklada Aage V. Jensen, zaklada Michael Otto Stiftung te organizacija Wetlands International.

Na Svjetski dan vlažnih staništa, 2. veljače 2015. godini  predstavnici institucija koje upravljaju zaštićenim područjima uz rijeku Savu potpisale su Deklaraciju mreže zaštićenih područja savskog slijeva. Potpisom Deklaracije i usvajanjem vodećih smjernica za zaštitu prirode, obnovu rijeka i sprječavanje poplava te regionalni održivi razvoj institucije država članica SavaParks mreže preuzele su odgovornost za očuvanje biološke raznolikosti zaštićenih područja uz rijeku Savu i obvezale se na prekograničnu suradnju u skladu s održivim razvojem u zaštiti prirodnog bogatstva i kulturnog nasljeđa Europe. 1. Razmijeniti, unaprijediti i promovirati stručnost u upravljanju prirodnim područjima u cilju poboljšanja zaštite rijeke Save, njenih poplavnih površina i pritoka unutar zaštićenih površina duž i izvan sliva rijeke Save
 2. Utvrditi vodeće principe za očuvanje prirode, obnovu rijeke i poplavnih nizina i mudro korištenje duž riječnog toka
 3. Podignuti svijest o narodnoj i međunarodnoj važnosti bioraznolikosti rijeke Save kroz zajedničke inicijative i poboljšati znanje o prirodnoj i kulturnoj ostavštini  zaštićenih područja uz savski bazen
 4. Uskladiti i doprinijeti aktivnostima mreže SavaParks
 5. Poduzeti mjere za promidžbu okolišnih imperativa i mudro korištenje u sektorskoj politici, te pokrenuti nacionalne ili europske fondove za očuvanje prirode i obnovu rijeka i poplavnih područja
 6. Utjecati na implementaciju i budući razvoj nacionalnih politika, regionalnih programa i europskih direktiva radi koristi za očuvanje prirodne ostavštine uz rijeku Savu
 7. Predstavnici potpisnika na određeno vrijeme nominiraju gospodina Gorana Gugića kao službenog predstavnika mreže SavaParks na međunarodnom nivou


Mreža SavaParks je osnovana sa ciljem izgradnje platforme za razmjenu informacija i zajedničku izgradnju kapaciteta njenih članica, preispitivanja i analiziranja razvojnih projekata i regulacijskih investicija koje predstavljaju glavne prijetnje rijeci Savi i njenom poplavnom području.

Iako se rijeka Sava slabo koristi za prijevoz roba i usluga u komercijalne svrhe, planirani navigacijski projekti  imaju cilj prometnuti klasu plovnog puta Save iz kategorije III u kategoriju IV (između Siska i Slavonskog broda) te iz klase IV u klasu V između Slavonskog Broda i Beograda.

Navedeni navigacijski projekti predviđaju produbljenje korita rijeke, izgradnju 106 novih građevina na rijeci i 27 nasipa što bi rezultiralo dodatnom degradacijom riječnog ekosustava i poplavnih područja.

Uz postojećih 29 hidroelektrana u gornjem toku rijeke Save, planirana je izgradnja do deset novih, što bi imalo za posljedicu prekid veze između Save i njenih poplavnih površina, promjene u sedimentaciji riječnog nanosa, smanjivanje razine površinske i podzemne vode te daljnje ugrožavanje već narušenih staništa i vrsta koje ovdje obitavaju, kao što je dunavska pastrva (Hucho hucho).Aktivnost 1.1.1. Identifikacija partnera mreže/projekta
Aktivnost 1.1.2. Uvodni sastanak u Parku prirode Lonjsko polje
Aktivnost 1.1.3. Potpisivanje Deklaracije o razumijevanju
Aktivnost 1.2.1. Provesti dvije tematske radionice
Aktivnost 1.2.2. Provesti razmjenu iskustava

 1. sastanak, Nacionalni park Una, studeni 2014.
  >>Tablica potencijala i prijetnji
 2. sastanak u Zagrebu, veljača 2015.
  >>Press release, >>Presscut

Aktivnost 2.1.1. Formulirana detaljna analiza i tekst za pripremu vodećih smjernica
Aktivnost 2.1.2. Provesti monitoring indikatorskih vrsta te izraditi monitoring/studiju za riblje vrste i hrast lužnjak
Aktivnost 2.1.3. Provesti stručnu studiju za poplavne šume i potencijal za obnovu
Aktivnost 2.1.4. Procijeniti informacije o održivom razvoju
Aktivnost 2.2.1. Skica, smjernice za zaštitu prirode
Aktivnost 2.2.2. Skica, smjernice obnovu staništa
Aktivnost 2.2.3. Skica, smjernice održivog razvoja
Aktivnost 2.2.4. Objava konačnih smjernica
Aktivnost 3.1.1. Uputiti poziv za dostavu pilot projekata
Aktivnost 3.1.2. Odabir pilot projekata / primatelji ugovora
Aktivnost 3.2.1. Implementacija pilot projekata za očuvanje prirode
Aktivnost 3.2.2. Implementacija pilot projekata za obnovu
Aktivnost 3.2.3. Implementacija pilot projekata za regionalni razvoj
Aktivnost 4.1.1. Sažetak i izviješće rezultata projekata
Aktivnost 4.1.2. Procjena rezultata projekata na nacionalnom nivou
Aktivnost 4.1.3. Završna konferencija, predstavljanje rezultata projekta
Aktivnost 4.2.1. Predstavljanje rezultata projekta međunarodnim organizacijama
Aktivnost 4.2.2. Predstavljanje / promocija rezultata ministarstvima RH


>> Foto galerija SavaParks (18 slika)