Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:


Weather by Freemeteo.com

Cjenik

Online (internet) booking
>> Online (internet) booking

>> Cjenik za 2017. godinu za ispis (pdf)

 

Cjenik usluga za 2017. god.
Cijene su izražene u kunama s uključenim PDV-om

 

CJENIK PARKA PRIRODE LONJSKO POLJE ZA 2017. GODINU
 
Cijene u HRK po osobi
(s PDV-om)
Programi obilaska Parka prirode Lonjsko polje Djeca do 7 godina starosti
Učenici, studenti, umirovljenici, invalidi, članovi HPD
Odrasli  
INDIVIDUALNE (POJEDINAČNE) POSJETE:
 
Individualne posjete – jednodnevne ulaznice
-
35,00
40,00
Individualne posjete – višednevne ulaznice
(2-5 dana)
-
45,00
60,00
PROGRAMI ZA ŠKOLSKI UZRAST
(za grupe do 50 učenika)
 
1. Krapje – selo graditeljske baštine – edukativni program u Krapju i vožnja brodom NOVO!
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- panoramska vožnja brodom po rijeci Savi (u trajanju od cca 40 min) 
- edukativni radni listići
- upoznavanje s posavskom arhitekturom            
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Krapje br. 18
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenog
60,00
2. Posavski konj – edukativni program u Krapju i vožnja brodom
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- panoramska vožnja brodom po rijeci Savi (u trajanju od cca 40 min)
- edukativni radni listići
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Krapje br. 18
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenog
60,00
3. Bijela roda u Čigoču – edukativni program u Čigoču
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- edukativni radni listići
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Čigoč br. 26
Trajanje programa: 3,5-4 sata
Period provedbe programa: od travnja do kolovoza
65,00
4. Vodozemci – edukativni program u Krapju i vožnja brodom NOVO! (za grupe do 25 osoba)
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- panoramska vožnja brodom po rijeci Savi (u trajanju od cca 40 min)
- edukativni radni listići
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Krapje br. 18
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od travnja do listopada
70,00
5. Ptica kosac – tajnoviti livadni pjevač – edukativni program u RepušniciNOVO!
U cijenu ulaznica je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- edukativni radni listići i šetnja kroz Repušničko polje
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od travnja do listopada
45,00
PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI UZRAST      
6. Bijela roda u Čigoču – edukativni program u Čigoču
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- edukativni radni listići
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Čigoč br. 26
Trajanje programa: 3 sata
Period provedbe programa: od travnja do kolovoza
25,00
PROGRAMI ZA ODRASLE      
7. Krapje – selo graditeljske baštine
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- panoramska vožnja brodom po rijeci Savi (u trajanju od cca 40 min) i  upoznavanje s posavskom arhitekturom
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Krapje br. 18
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenog
65,00
8. Bijela roda u Čigoču
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- šetnja u retenciji Lonjskog polja i posjet etno-zbirci
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Čigoč br. 26
Trajanje programa: 3,5-4 sata
Period provedbe programa
: od travnja do kolovoza
65,00
9. U zagrljaju Lonjskog polja i trsnog gorja – NOVO!
U cijenu izleta je uključeno (za grupe od 12-20 osoba):
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- šetnja Repušničkim poljem
- posjet Muzeju Moslavina
- degustacija moslavačkih vina
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenog
100,00
10.  Provedi dan u Lonjskom polju – NOVO!
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
- šetnja Repušničkim poljem
- posjet Čigoču – europskom selu roda
- panoramska vožnja brodom po rijeci Savi (u trajanju od cca 40 min) i  upoznavanje s posavskom arhitekturom u Krapju
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Repušnica
Trajanje programa: 8 sati
Period provedbe programa
: od ožujka do studenog
100,00
11. Kratki poslijepodnevni program – NOVO!
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
Mjesto dolaska grupe: PC Čigoč/PC Krapje/PC Repušnica
Trajanje programa: 1,5h
Period provedbe programa
: od ožujka do studenog
35,00
40,00
PROGRAM ZA STUDENTE      
12. Program u okviru nastavnih programa sveučilišta
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode i usluga stručnog vodiča
25,00
PROGRAM ZA UMIROVLJENIKE
13. Lonjsko polje za treću dob – NOVO!
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode i usluga stručnog vodiča
- posjet Krapju, selu graditeljske baštine
- vožnja brodom po Savi
- degustacija lokalnih specijaliteta
- posjet Čigoču – europskom selu roda
Mjesto dolaska grupe: PC Krapje/PC Čigoč
Trajanje programa: 4 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenog
60,00
PROGRAM ZA CILJNE SKUPINE      
14. Promatranje ptica u Ornitološkom rezervatu Krapje đol, (grupe do 20 osoba) – NOVO!
U cijenu izleta je uključeno:
- osnovna ulaznica za Park prirode i usluga stručnog vodiča
- vožnja brodom
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Krapje 16
Trajanje programa: 6 sati
Period provedbe programa
: od travnja do kolovoza (samo subotom)
250,00
250,00
15. Vođena pješačka ruta (14 km) – NOVO!
110,00
16. Vođena biciklistička ruta (74 km) – NOVO!
150,00
17. Vođena biciklistička ruta (32 km) – NOVO!
120,00
CJENIK OSTALIH USLUGA      
18. Usluga stručnog vođenja     - poludnevno
350,00
                                                    - cjelodnevno
500,00
19. Vožnja brodom “Katrina 1”
(70 osoba u trajanju 45 min)
1.250,00
20. Najam bicikala  - do 3 sata
50,00
                                    - 24 sata
80,00
                                - do 3 dana
145,00
21. Prijevoz (dostava) bicikala -     3-5 km
50,00
                                                      - 6-15 km
90,00
                                                    - 16-25 km
150,00
                                                    - 26-30 km
180,00
22. Najam kanua – do 3 sata
(cijena po kanuu; kapacitet 3 osobe)
60,00
23. Najam multimedijalne dvorane – na dan (kapacitet 50 sjedećih mjesta, laptop, stropni projektor, zidno platno, flipchart, plazma)
500,00
24. Fotografiranje u komercijalne svrhe – na dan
500,00
25. Snimanje u komercijalne svrhe – na dan
1.000,00


Napomena:

 

Online (internet) booking
>> Online (internet) booking