Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

DANUBEPARKS projekt


DANUBEPARKS – Mreža zaštićenih područja rijeke Dunav osnovana je u travnju 2007. Godine potpisivanjem Deklaracije iz Tulcea s ciljem integriranja zaštićenih područja duž rijeke Dunava kao i njenih glavnih pritoka (Save, Tise, Pruta, Morave).
Projekt se provodio od ožujka 2009. Do veljače 2012. godine i u njemu je sudjelovalo 12 partnera iz 8 zemalja. Vodeći partner bio je Nacionalni park Donau-Auen iz Austrije. Cilj projekta je uspostava dugoročne mreže za prenošenje znanja i iskustava u zaštiti prirode, izrada i provedba zajedničkih strategija i koncepata, optimizacija koherentnog upravljanja prirodnom baštinom Dunava i jačanje zaštićenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

Zadatak: Razvoj i provedba međunarodne strategije za očuvanje prirodne baštine Dunava

 

Ciljevi i vizija projekta:
  1. jačati zaštitu prirode zaštićenih područja rijeke Dunava
  2. razumno upravljanje dunavskim zaštićenim područjima
  3. razmjena i promoviranje stručnosti u upravljanju
  4. unaprijediti znanje o ekološkom statusu rijeke, kao i o  ekonomskim, socijalnim i ekološkim utjecajima u  upravljanju dunavskim zaštićenim područjima
  5. djelovati na sprječavanje, kontrolu i  smanjenje zagađenja u poplavnim područjima i na vlažnim staništima dunavskog slijeva
  6. promoviranje svijesti o međunarodnoj važnosti Dunava
  7. promoviranje održivog razvoja
  8. utjecati na provedbu i budući razvoj javnih politika.

 

Aktivnosti projekta:

1. Morfologija rijeka i obnova staništa
2. Upravljanje poplavnim područjima
3. Zaštita krovnih vrsta rijeke Dunava
4. Praćenje i NATURA2000
5. Prirodni turizam

 

 

1. Morfologija rijeka i obnova staništa

Prirodna dinamika rijeka je ključni faktor za raznolikost vrsta i staništa. Različita staništa i vrste koje ih nastanjuju čine vrlo dinamične prirodne ekosustave za čiji je opstanak neophodan minimalan i razuman ljudski utjecaj. Ekosustavi ne poznaju državne granice te se vrlo često protežu kroz nekoliko država (Strategy on Conservation and Navigation, PDF, 7.65 MB). Upravo zbog te činjenice nužna je suradnja i komunikacija među državama u cilju očuvanja vrijednih ekosustava. Prirodni riječni ekosustav pruža prirodi i čovjeku mnoštvo usluga: Zaštitu od poplava korištenjem prirodnih retencija, prirodno pognojeno tlo, te područja pogodna za rekreaciju. Stoga je obnova staništa (Danube River’s Morphology and Revitalization, PDF, 12.07 MB) nužna.

 

 

2. Upravljanje poplavnim područjima

Prirodni ekosustavi i poveznice između različitih staništa i vrsta vrlo su dinamični. Posebno je važna veza između staništa koja su ugrožena djelovanjem čovjeka i staništa koja su neophodna za migraciju i opstanak biljnih i životinjskih vrsta. Ekosustavi ne poznaju granice, koje su uočljive na kartama, ali u stvarnosti je vrlo često jedan ekosustav proširen na nekoliko zemalja. Jedan od glavnih ciljeva projekta DANUBEPARKS je uspostavljanje međunarodne mreže poplavnih šumskih staništa (Perspectives for Danube Floodplain Forests, PDF, 8.44 MB).

 

 

3. Zaštita krovnih vrsta rijeke Dunava

Očuvanje krovnih vrsta dunavske regije se provodi kroz akcijske planove koji imaju zadatak očuvati bioraznolikost i promovirati odgovorno upravljanje staništima. Vrste koje ulaze u monitoring (Dynamic Danube Natural Values, PDF, 2.36 MB) projekta su bregunica, kulik sljepčić, orao štekavac i crna topola.
Crna topola je odabrana kao predvodnica vrsta u predstavljanju starih poplavnih šumskih staništa uz dunavsko područje. Svoju autentičnost za ova područja pokazuje i kroz karakteristične uvjete staništa u kojima obitava te se smatra indikatorskom vrstom očuvanja dinamičnih poplavnih šuma.
Orao štekavac (Action Plan for the conservation of the White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) along the Danube, PDF, 1.59 MB) je najveći grabežljivac dunavske regije i jedna od najatraktivnijih ptica poplavnog područja Dunava. Populacija u Podunavlju  uglavnom je ograničena na ugarsko-hrvatsko-srpskim graničnim područjima s velikim močvarnim područjima, a razlog za to je potreba štekavca za neometanim prostranstvima zbog lovnih aktivnosti (u potrazi za hranom u jednom danu može prijeći do 80 km te je vrlo osjetljiv na aktivnosti čovjeka).

 

 

4. Praćenje i NATURA2000

Zadatak aktivnosti praćenja je prikupiti prostorne i brojčane podatke te osigurati bazu podataka za zaštitu i revitalizaciju vrsta i staništa. Praćenje aktivnosti također služi kao mjerilo za procjenu učinkovitosti provedenih mjera zaštite.
Praćenje vrsta prema Direktivi o staništima i Direktivi o pticama je jedan od glavnih zadataka europske ekološke mreže NATURA2000 (”NATURA 2000” Programme within the Danube River Network of Protected Areas Danubeparks, PDF, 5.60 MB).

 

 

5. Prirodni turizam

Zaštićena područja uz rijeku Dunav su sa svojim izvanrednim prirodnim i kulturnim vrijednostima atrakcija za ljubitelje prirodnog turizma (Strategic Position of DANUBEPARKS (Danube River Network of Protected Areas) for Tourism, Environmental Education and Regional Development, PDF, 8.17 MB). Zaštićena područja ispunjavaju svoj zadatak educiranjem posjetitelja i lokalnog stanovništva o vrijednosti i funkciji njihovih staništa i vrsta. Stoga će turizam u zaštićenim područjima uvijek imati obrazovni element. A kada turizam slijedi načela održivog razvoja, to može pomoći u poboljšanju ekonomske situacije lokalnog stanovništva, osobito u ruralnim područjima.

 

Karta zaštićenih područja duž rijeke Dunav