Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

DANUBEPARKS STEP2.0


DANUBEPARKS STEP2.0 je nastavak projekta DANUBEPARKS, a cilj je ojačati mrežu zaštićenih područja duž rijeke Dunava kao platformu za očuvanje prirodnog nasljeđa Dunava („Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage“).

DANUBEPARKS STEP2.0 ima za zadatak razviti održivu organizacijsku strukturu članova mreže, provoditi aktivnosti iz međunarodnog akcijskog plana za očuvanje štekavca i uspostaviti bazu podataka za krovne vrste - crnu topolu, bregunicu, kulik sljepčića. U suradnji s Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) ovaj projekt treba podići svijest o strateškoj važnosti Dunava i dinamike riječne morfologije. Rezultati bi trebali poboljšati međusektorski i integrirani pristup upravljanju i u konačnici izgraditi osnovu za promicanje zaštićenih područja uz rijeku Dunav kao vodeću destinaciju ekoturizma.

 

Aktivnosti projekta

WP1 – Upravljanje projektom
WP2 – Komunikacijske aktivnosti
WP3 – Održiva međunarodna platforma za zaštitu okoliša
WP4 – Vodeće vrste
WP5 – Riječna morfologija
WP6 – Izgradnja kvalitete za turističke servise

 

 

WP1 – Upravljanje projektom

U ovom projektu javna ustanova Park prirode Lonjsko polje sudjeluje kao partner u svim aktivnostima. Projekt se provodi  od listopada 2012. do rujna 2014. godine. Uključuje 15 partnera iz 8 zemalja te 17 partnera promatrača. Vodeći partner u projektu je Nacionalni park Donau-Auen iz Austrije. Provedbom  DANUBEPARKS STEP2.0  projekta zaštićena područja uz Dunav sustavno će razmatrati zajedničke probleme i izazove, uspostaviti tematske radne grupe, izmjenjivati iskustva, izraditi prekogranične strategije i provoditi pilot projekte od međunarodne važnosti.

(DANUBEPARKS STEP 2.0 PROJECT REPORT 2012 – 2014, PDF, 10.6 MB)

 

 

WP2 – Komunikacijske aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je komunikacija na lokalnoj i regionalnoj razini, a uključuje uspostavu komunikacijskih alata kao što je intranet, interne novine, razmjenu osoblja zaštićenih područja i studijske posjete. Ova aktivnost uključuje i nastavak likovnog natječaja ,Prilika za lijepi plavi Dunav". Sve aktivnosti projekta će biti podržane od strane medija.

(NATURE’S HAVENS ON THE DANUBE - PROTECTED AREAS FROM SOURCE TO DELTA, PDF, 3.96 MB)

(Nature protection along the Danube River – Cooperation without borders, PDF, 3.83 MB)

 

 

WP3 – Održiva međunarodna platforma za zaštitu okoliša

Jedan od ciljeva projekta je povećanje mreže na 20 partnera na kraju projektnog razdoblja. Da bi se proširila DANUBEPARKS mreža na višoj strateškoj razini, analizirat će se nedostaci mreže, identificirati potencijalni partneri i definirati postupak za izbori uključivanje novih partnera – zaštićenih područja glavnih pritoka Dunava.
Aktivnostima iz ovog radnog paketa okupit će se stručnjaci iz svih područja vezanih na upravljanje riječnim slijevom,te ojačati i učvrstiti upravljanje projektima. Podrška međunarodnih institucija za određene DANUBEPARKS dokumente naglašava rastuću ulogu mreže u međunarodnoj politici. Novi okvir rada javio se s donošenjem Strategije Europske unije za podunavsku regiju (EUSDR) koja je učinila i još čini dodatne napore kako bi osigurala snažan glas za očuvanje prirode na međunarodnoj razini. Ova aktivnost trebala bi ojačati ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, uključujući i analizu njihovih prednosti i slabosti kako bi upravljanje projektima učinili učinkovitijim te pomogli svakom zaštićenom području da razmisli o mogućim poboljšanjima u svojoj upravljačkoj strukturi.
Predviđa se razmjena iskustva s Mrežom alpskih zaštićenih područja (ALPARC), Karpatskom mrežom (the Carpathian Network of Protected Areas/Carpathian Conventio). ALPARC je naveden u Strategiji Europske unije za dunavsku regiju kao dobar primjer za dugoročni razvoj mreže zaštićenih područja pa se očekuje da dijeljenjem iskustava prenese pozitivne utiske i iskustva.

(DANUBEPARKS - Danube River Network of Protected Areas - Draft statutes of the Association DANUBEPARKS, German/English PDF, 6.69 MB)

(Enlargement Strategy - Towards the Completion of the Danube River Network of Protected Areas, PDF, 796 KB)

 

 

WP4 – Vodeće vrste

Zbog gubitka i degradacije staništa, crna topola je postala rijetka i ugrožena vrsta. Ovim projektom predviđa se uspostava baze podataka (kartiranje) rasprostranjenosti topole uz rijeku Dunav i njene pritoke, uzorkovanje lišća za genetsko i morfološko ispitivanje te unaprjeđenje uzgoja i sadnje lokalnih genotipa u rasadnicima u suradnji sa šumarskim institucijama. Prvo pošumljavanje crne topole bit će provedeno u Slovačkoj i Bugarskoj.
Projektom DANUBEPARKS STEP 2.0 su predviđene aktivnosti provedbe mjera zaštite iz Akcijskog plana za zaštitu štekavca.
Održavanje radionica i sastanaka interesnih skupina, te suradnja sa Vijećem Europe/Bernska konvencija provodit će se u cilju definiranja zajedničkih prioriteta i odgovornosti za buduće aktivnosti.

(Variability of European Black Poplar (Populus nigra L.) in the Danube Basin, PDF, 4.45 MB)

(Istraživanje morfoloških i genetskih karakterisitka crne topole (Black poplar) i kartiranje prisutnosti na području Parka prirode Lonjsko polje, PDF, 1.71 MB)

(Molecular Analysis of Black Poplar (Populus nigra L.) Population Variability using Molecular Markers, PDF, 4.70 MB)

 

 

WP5 – Riječna morfologija

DANUBEPARKS projekt dokazao je svoju sposobnost kroz proveden uspješan monitoring bregunice i kulika sljepčića na Dunavu (2010.) kao indikatorskih vrsta za određivanje morfološkog stanja rijeke. U ovom projektu nastavit će se kartiranje ptica, a planira se i uključivanje šire javnosti i podizanje svijesti o važnosti očuvanja morfologije rijeka i njenih prirodnih procesa. S obzirom na ključnu ulogu dunavskih zaštićenih područja u očuvanju riječnih staništa, Međunarodna komisija za zaštitu Dunava (ICPDR) je pozvala projektni tim DANUBEPARKS STEP 2.0 da sudjeluje u nadolazećem projektu Međunarodne komisije Joint Danube Survey 2013 s aktivnošću kartiranja bregunice i kulika sljepčića.

(Indicators for River Dynamics, PDF, 1.07 MB)

(Istraživanje bregunica i kulika sljepčića na rijeci Savi od Siska do Stare Gradiške, PDF, 652 KB)

(Istraživanje bregunica i kulika sljepčića na rijeci Savi od Siska do Zagreba, PDF, 970 KB)

 

 

WP6 – Izgradnja kvalitete za turističke servise

Za predstavljanje zaštićenih područja rijeke Dunava i njenih pritoka kao ekosustava s velikim potencijalom u razvoju prirodnog turizma te važnog ekološkog edukatora potrebna je suradnja između partnera u projektu i suradnja s drugim organizacijama (PanParks, EuroParcs). Svrha zajedničkog planiranja i uključivanja svih partnera je osigurati promociju Dunava kao turističke destinacije te podizanje turističkih kompetencije svakog zaštićenog područja pojedinačno. Projekt DANUBEPARKS STEP 2.0 ima zadatak pripremiti ključne elemente koji će osigurati promociju i očuvanje vrijednosti zaštićenog područja Dunava, organizirati procjenjivačke turneje, definirati zajedničke smjernice za turističku ponudu, odrediti prihvatne kapacitete i uspostaviti centre za posjetitelje. U sklopu tih akcija u Nacionalnom parku Dunav-Ipoly u Mađarskoj se prvi put zajednički radi na razvoju turističke ponude te jačanju veze između individualnih centara za posjetitelje u zaštićenim područjima. Također će se postaviti osnivaju digitalni info-pultovi gdje će se moći dobiti osnove informacije o prirodnim vrijednostima Dunava i suradnji unutar mreže.

(Environmental Education in Protected Areas along the Danube - Guidelines & Checklists, PDF, 762 KB)

(Danubeparks nature trail concept, PDF, 5.69 MB)

(Evaluation of Carrying Capacity in the DANUBEPARKS - Network of Protected Areas - Final Report, PDF, 4.31 MB)