Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 
Posjetite nas na:
F LL
LILL

 

Parkovi Dinarskog luka

Lokacija
Jugoistočna Europa - obuhvaća cijelo područje okrenuto prema Jadranskom moru, od grada Trsta (Italija) do Tirane (Albanija).

79 parkova
Nacionalni i prirodni parkovi iz ukupno osam država (Albanija, Bosna i Hrecegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Slovenija)

Blog - Parkovi Dinarskog luka

 

Parkovi Dinarskog luka

<< Nazad

Brend Parkovi Dinaridi

Uz pomoć agencije Leo Burnett osmišljen je brend: logo s kojim se može poistovjetiti bilo koji park u asocijaciji te slogan: NEOTKRIVENI SVIJET.

Provedba aktivnosti bi trebale pomoći u razvijanju suradnje s turističkim ministarstvima i agencijama kako bi se našao najadekvatniji način promoviranja brenda Dinarskog luka, te započelo stvaranje vrijednosti  brenda, prepoznaljivost i svijest o brendu Parkova Dinarskog luka.