Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 

Posjetite nas na:
F LL
LILLParkovi Dinarskog luka

Lokacija
Jugoistočna Europa - obuhvaća cijelo područje okrenuto prema Jadranskom moru, od grada Trsta (Italija) do Tirane (Albanija).

79 parkova
Nacionalni i prirodni parkovi iz ukupno osam država (Albanija, Bosna i Hrecegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Slovenija)

Blog - Parkovi Dinarskog luka


Parkovi Dinarskog luka

<< Nazad

Izgradnja kapaciteta za Mrežu parkova


Izgradnja kapaciteta za Mrežu parkova bazira se na 4 teme, a to su:

Cilj projektnih aktivnosti je uspostaviti suradnički odnos između privatnog sektora i zaštićenih područja te upoznati parkove s poslovanjima zaštićenih područja u Europi i europskim direktivama kako bi ih što uspješnije integrirali u svoje područje. Metodologija Nature 2000 i Europskog certifikat za održivi turizam u zaštićenim područjima na su se pokazale efikasnim u upravljanju zaštićenim područjima, stoga će zaposlenici parkova imati priliku upoznati se s iskustvom i stručnošću djelatnika zaštićenih područja u Europi, kao i najnovijim pristupima i saznanjima iz područja upravljanja zaštićenim područjima.

U sklopu projekta održati će se radionice na prethodne teme i studijska putovanja koja bi trebala pomoći u postizanju zadanog cilja.

 

Europski certifikat za održivi Turizam

>> Europski certifikat za održivi Turizam (PDF, 626 KB)

Potrebu za izdvajanjem područja koja primjenjuju održivi razvoj u svom upravljanju te razvijanje metodologije certifikata pokrenula je skupina zaštićenih područja, djelatnika turizma i njihovih partnera pod vodstvom EUROPARC Federacije . Tako je razvijen Europski certifikat za održivi turizam u zaštićenim područjima koji predstavlja praktični alat za upravljanje te omogućuje da turizam pridonosi uravnoteženom gospodarskom, socijalnom i ekološkom razvoju zaštićenih područja u Europi.
Prvih sedam zaštićenih područja su potpisala Europski certifikat za održivi turizam 2001. godine i od tada mreža je znatno porasla. Europska charter mreža sad se sastoji od zaštićenih područja iz 13 europskih država s daljnom tedencijom širenja. Prepoznavajući vrijednost certifikata kao pomagala u procesu održivog regionalnog razvoja mnoga zaštićena područja žele u svom upravljanju primjeniti metodologiju koju omogućuje dobivanje certifikata. Osim što kandidati dobiju razrađen sustav politike održivog razvoja, imaju i potporu Charter područja kroz razmjenu iskustva, znanja i studijskih posjeta.
Da bi zaštićeno područje dobilo certifikat održivog turizma, mora osnovati Charter Forum i izraditi Strategiju i Akcijski plan održivog razvoja za definirano charter područje. (Kako se uključiti?). Također, bilo je potrebno definirati Charter područje koje će biti uključeno u izradu Strategije i Akcijskog plana.

Prednosti koje donosi dobivanje Europske povelje za održivi turizam:

Zaštićena područja igraju vitalnu ulogu u očuvanju prirode, biljnog i životinjskog svijeta te krajolika koji je nastao višestoljetnim čovjekovom interakcijom s prirodom. Primjena i propagiranje metodologije njihovog očuvanja važna je za nastavak života kakav sad poznajemo te osiguravanje blagodati za buduće generacije. Turizam kao ekspanzijska gospodarska grana  nužna je svoje poslovanje usmjeriti ka održivom turizmu, jer to nije nešto što se ostavlja na izbor pojedincu, nego obaveza svih u turističko gospodarskoj grani ako žele uspiješno nastaviti poslovanje.

Deset principa Europske povelje za održivi turizam

 1. Uključiti sve subjekte koji se bave turizmom unutar i izvan parka s njihovim razvojem i načinom  upravljanja
 2. Pripremiti i provesti Strategiju i Akcijski plan za održivi turizam zaštićenog područja
 3. Zaštititi i poboljšati kulturnu baštinu zaštićenog područja, za sami turizam i kroz turizam, te zaštititi ga od pretjeranog razvoja turizma
 4. Pružiti posjetiteljima sve usluge kvalitetno u svim aspektima njihova posjeta
 5. Učinkovito komunicirati sa posjetiteljima dajući im informacije o specifičnostima područja
 6. Poticati specifične turističke proizvode koji omogućuju otkrivanje i razumijevanje područja
 7. Povećati razinu znanja o zaštićenom području i pitanjima održivosti među svima onima koji se bave turizmom
 8. Osigurati da turizam podržava ali ne i smanjuje kvalitetu života lokalnih stanovnika
 9. Povećati koristi od turizma lokalnoj ekonomiji
 10. Pratiti i utjecati na kretanja posjetitelja kako bi se smanjio negativan učinak

 

 1. Priprema i provedba održive turističke  strategije i akcijskog plana u zaštićenim područjima
 2. Zaštita prirode i kulturne baštine
 3. Turizam visoke kvalitete
 4. Dobra komunikacija o posebnim kvalitetama zaštićenih područja
 5. Interpretacije prirodne i kulturne baštine zaštićenih područja kroz turističke proizvode
 6. Povećati znanje o zaštićenim područjima  i održivosti među svima koji se bave turizmom /promicanje vrijednosti zaštićenih područja
 7. Razvijanje  turizma sukladno s životnim potrebama lokalnog stanovništva
 8. Osigurati dobrobiti od turizma za lokalnu zajednicu
 9. Monitoring turizma i reduciranje negativnih učinaka

 

Europski povelja za održivi razvoj - PP Lonjsko polje

U okviru projekta 'Parkovi Dinarskog luka', WWF je u suradnji s Europark federacijom odabrao zaštićena područja iz regije, koja su se uključila u proces dobivanja Europske povelje za održivi Turizam.
Ustanova je u 2013. godini popunila aplikaciju za kandidaturu Charter parka i na taj način se obvezala na konstituiranje Foruma i izradu dokumenata potrebnih za dobivanje povelje. Uključivanjem u ovaj projekt Javna ustanova Park priroda Lonjsko polje osigurala je platformu za povećanje svijesti o zaštićenim područjima, njihovo čuvanje i upravljanje, provođenje održivog turizma na dobrobit lokalnog stanovništva te platformu za ekonomski rast u regiji.
Ustanova je iz Suradničkog vijeća za Park priroda Lonjsko polje i Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu osnovala Charter Forum te je definirano Charter područje.
Članovi Foruma održavaju redovite sastanke (sastanak_1, sastanak_2, sastanak_3), a suradnja je definirana Sporazumom o suradnji na donošenju i provedbi Strategije i Akcijskog plana za održivi turizam.
Ustanova je u suradnji sa članovima Foruma i WWF-om pet mjeseci radila na tekstu Strategije i Akcijskog plana za razvoj održivog turizma u Parku prirode Lonjsko polje. Te je 04.03.2014. godine poslala u EUROPARC Federaciju popunjenu prijavu, Stretegiju i svu popratnu dokumentaciju na verifikaciju.

 

>> Strategija razvoja održivog turizma Parka prirode Lonjsko polje
(p PDF, 5.6 MB, siječanj 2014. godine)

>> Lonjsko Polje Nature Park Sustainable Tourism Development Strategy
(p PDF, 4.2 MB, January 2014)

 

Nezavisni evaluator gosp. Richard Partington je od 1.- 2. srpnja 2014. godine boravio u Parku prirode Lonjsko polje u cilju procjene parka za dobivanje povelje za razvoj održivog turizma (ocjena evaluatora). Ustanova je 06. studenog 2014. godine zaprimila Odluku Europarc Federacije o dodijeljenoj nagradi (Decision letter), a ravnatelju je početkom prosinca 2014. godine u Briselu, u Europskom parlamentu uručen i certifikat.