Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:

Weather by Freemeteo.com

Prijamni / edukativni centri

>> Prijamni i edukativni centar Čigoč
>> Prijamni i edukativni centar Krapje
>> Prijamni i edukativni centar Repušnica
>> Najave grupnih posjeta

Radno vrijeme prijamnih centara je od 09:00 – 17:00h (radnim danom) od travnja do listopada, a vikendom od 09:00 – 17:00h (travanj – listopad).

Prijamni i edukativni centar Čigoč

Info i edukativni centar Čigoč, Čigoč 26, br. tel. i faks 044 715–115, odgovorna osoba Davor Anzil, mob. 098 222–085, otvoren je tijekom čitave godine od 9 do 17 sati.
Informativni centar je smješten u revitaliziranoj drvenoj posavskoj kući, gdje Vas očekuje vodič - edukator koji Vam može dati niz informacija o Čigoču, kao i o Parku prirode Lonjsko polje. U prizemlju je uređena mala tradicionalna stolarska radionica, suvenirnica i sanitarni čvor.
Osim suvenira, posjetitelji u suvenirnici mogu kupiti turističku kartu, publikacije i različite tiskovine o Parku, stručnu literaturu, digitalne zapise, razglednice, majice i sl. Ovdje se može iznajmiti bicikl kao i kanu.
Pod kolnicom i u dvorištu, za najavljene skupine posjetitelja izvodi se edukativni program "Bijela roda u Čigoču".

>> Kako doći do Čigoča?

 

Prijamni i edukativni centar Krapje

Prijamni i edukativni centar Krapje, Krapje br. 18, tel. 044 672-080. Prijamni centar smješten je u dvorištu obnovljene posavske drvene prizemnice, a otvoren je tijekom cijele godine. U prijamnom centru u kojem dominira multimedijalna dvorana, ljubazni turistički vodič-edukator Parka prirode može Vam dati niz informacija o selu Krapje, kao i o Parku prirode Lonjsko polje uopće. U sklopu edukativnog centra nalazi se i mali galerijski prostor, suvenirnica i sanitarni čvor.
Osim suvenira, posjetitelji u suvenirnici mogu kupiti turističku kartu, publikacije i različite tiskovine o Parku, stručnu literaturu, digitalne zapise, razglednice, majice i sl. Ovdje se može iznajmiti bicikl kao i kanu.
Dvorište je uređeno za igru i odmor, a za najavljene skupine posjetitelja izvodi se edukativni program "Krapje - selo graditeljske baštine".

>> Kako doći do Krapja?

Suvenirnica

 

 

Prijamni i edukativni centar Repušnica

Prijamni i edukativni centar Repušnica, Fumićeva 184, tel. 044 652 427, nedaleko Kutine otvoren je tijekom cijele godine. U prijamnom centru u kojem dominira multimedijalna dvorana, ljubazni turistički vodič-edukator Parka prirode može Vam dati niz informacija o selu Repušnica, kao i o Parku prirode Lonjsko polje uopće. U sklopu edukativnog centra nalazi se i mali galerijski prostor, suvenirnica i sanitarni čvor.
Osim suvenira, posjetitelji u suvenirnici mogu kupiti turističku kartu, publikacije i različite tiskovine o Parku, stručnu literaturu, digitalne zapise, razglednice, majice i sl. Ovdje se može iznajmiti bicikl kao i kanu.

>> Kako doći do Repušnice?

 

Napomena:

Multimedijalna dvorana prijamnog centra u Krapju i u Repušnici zajedno s tehničkom opremom (projektor, platno, flipchart, flomasteri i dr.) mogu se iznajmiti za organizaciju seminara, work-shopova i drugih događanja po cijeni od 500,00 kn po danu. Sve informacije o najmu možete dobiti na tel 044 676-080 ili 098 222-080 (g. Edvard Bogović).

 

 

 

Najave grupnih posjeta isključivo slati na:
tel. i fax. 044 672 – 080 ili mob. 098 222 – 080, ili
e–mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
odgovorna osoba Edvard Bogović,
voditelj službe za promidžbene i turističke djelatnosti.

Online (internet) booking
>> Online (internet) booking