Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:


Weather by Freemeteo.com

Javna nabava

 

>> Plan javne nabave
>> Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

>> Pravilnik o jednostavnoj nabavi JU PPLP
(2. lipnja 2017. godine, pdf, 4.89 MB)

>> Izjava o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. i 76. Zakona o javnoj nabavi („NARODNE NOVINE“ BR. 120/16)

>> Izjava o postojanju/ ne postojanju sukoba interese - ravnatelj, Ivor Stanivuković
(6. lipnja 2016.)

 

OBAVIJEST O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. STAVKA 2. TOČKE 1. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“, BROJ 120/16)

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi, a na temelju izjava o postojanju odnosno ne postojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona  o javnoj nabavi, Javna ustanova „Park prirode Lonjsko polje “ objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je kao javni naručitelj u sukobu interesa.
Ova obavijest će u slučaju promjene biti bez odlaganja ažurirana sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi.

 

 


OGLASI I POZIVI

 

16. rujna 2019. godine

JAVNI POZIV

za donaciju 7 ženskih i 1 muške jedinke izvorne pasmine turopoljske svinje

>> JAVNI POZIV za donaciju 7 ženskih i 1 muške jedinke
izvorne pasmine turopoljske svinje
(lonjsko poljepdf, 1.07 KB)

>> PRILOG I - OBRAZAC zahtjeva za iskaz interesa
(lonjsko poljepdf, 0.48 KB)

>> PRILOG II - PRIJEDLOG UGOVORA
(lonjsko poljepdf, 0.99 MB)

>> PRILOG III - OBRAZAC IZVJEŠĆA
(lonjsko poljepdf, 0.48 MB)

 


 

26. lipnja 2019. godine

JAVNI POZIV
za mehaničko uklanjanje čivitnjače

>> JAVNI POZIV
(lonjsko poljepdf, 1.39 MB)

>> PRILOG I - OBRAZAC ponude
(lonjsko poljepdf, 0.36 MB)

>> PRILOG II - PRIJEDLOG UGOVORA
(lonjsko poljepdf, 0.12 MB)

>> Kartografski prilozi
(lonjsko poljepdf, 1.34 KB)

 


29. ožujka 2019. godine

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na zaštićenom dijelu prirode
USLUGE JAHANJA U PARKU PRIRODE LONJSKO POLJE

>> JAVNI POZIV
(lonjsko poljepdf, 1.16 MB)

>> PRILOG I - OBRAZAC ponude za koncesijsko odobrenje
(lonjsko poljepdf, 0.36 MB)

>> PRILOG II - PRIJEDLOG UGOVORA
(lonjsko poljepdf, 0.12 MB)

>> Rute 1 i 2
(lonjsko poljepdf, 5.65 MB)

 


 

25. ožujka 2019. godine

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na zaštićenom dijelu prirode
NAJAM I VOŽNJA QUADOM U PARKU PRIRODE LONJSKO POLJE


>> JAVNI POZIV
(lonjsko poljepdf, 1.27 KB)

>> PRILOG I - OBRAZAC ponude za koncesijsko odobrenje
(lonjsko poljepdf, 0.36 KB)

>> PRILOG II - PRIJEDLOG UGOVORA
(lonjsko poljepdf, 0.12 KB)

>> Ruta 1
(lonjsko poljepdf, 1.58 KB)

>> Ruta 2
(lonjsko poljepdf, 1.70 KB)

>> Ruta 3
(lonjsko poljepdf, 1.63 KB)

 


4. veljače 2019. godine

JAVNI POZIV

za donaciju 7 ženskih i 2 muške jedinke izvorne pasmine turopoljske svinje

>> JAVNI POZIV za donaciju 7 ženskih i 2 muške jedinke
izvorne pasmine turopoljske svinje
(lonjsko poljepdf, 0.94 KB)

>> OBRAZAC zahtjeva za iskaz interesa
(lonjsko poljepdf, 0.24 KB)


 

17. siječnja 2019. godine

JAVNI POZIV

za donaciju 10 ženskih i 2 muške jedinke izvorne pasmine turopoljske svinje

>> JAVNI POZIV za donaciju 10 ženskih i 2 muške jedinke
izvorne pasmine turopoljske svinje
(lonjsko poljepdf, 939 KB)

>> OBRAZAC zahtjeva za iskaz interesa
(lonjsko poljepdf, 248 KB)


10. srpnja 2018. godine

JAVNI POZIV

za donaciju 2 ženske jedinke izvorne pasmine turopoljska svinje

>> JAVNI POZIV za donaciju 2 ženske jedinke izvorne pasmine turopoljske svinje
(lonjsko poljepdf, 926 KB)

>> OBRAZAC zahtjeva za iskaz interesa
(lonjsko poljepdf, 227 KB)


10. srpnja 2018. godine

JAVNI POZIV

za prodaju 17 odojaka izvorne pasmine turopoljske svinje

1/ Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje prodaje 17 markiranih, cijepljenih i kastriranih muških grla izvorn.e pasmine _Turopoljska svinja-, težine od 15 do 20 kilograma po grlu.

 

>> JAVNI POZIV za prodaju 17 odojaka izvorne pasmine turopoljske svinje
( lonjsko poljepdf, 548 KB)

>> OBRAZAC za kupnju odojaka turopoljske svinje
(lonjsko poljeWord, docx, 12 KB)


 

11. lipnja 2018. godine

JAVNI POZIV

za donaciju 18 grla izvorne pasmine "Turopoljska svinja"

>> JAVNI POZIV za donaciju 18 grla izvorne pasmine "Turopoljska svinja"
(lonjsko poljepdf, 926 KB)

>> OBRAZAC zahtjeva za iskaz interesa
(lonjsko poljepdf, 227 KB)

 


 

Krapje, 28. veljača 2018. godine

 

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta

I/ Zbog racionalizacije poljoprivredne proizvodnje Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje provodi postupak prodaje obradivog poljoprivrednog zemljišta u KO Kratečko, kčbr. 1639/3, veličine 13.610 m2, katastarska kultura livada, inventumi broj: 000278, osnovno sredstvo broj 0115 nabavljeno 2003. godine, knjigovodstvene vrijednosti 13.610,00, arkod parcela ID 3140981

II/ Početna cijena poljoprivrednog zemljišta je 0,534 kn/m2, što za 13.610 m2 iznosi 7.267,74 kuna bez PDV-a ili 9.084,68 kuna s PDV-om

>> JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta
(lonjsko poljepdf, 401 KB)


 

22. siječnja 2018. godine

JAVNI POZIV

za donaciju 5 grla izvorne pasmine "Turopoljska svinja"

>> JAVNI POZIV za donaciju 5 grla izvorne pasmine "Turopoljska svinja"
(lonjsko poljepdf, 872 KB)

>> OBRAZAC zahtjeva za iskaz interesa
(lonjsko poljepdf, 227 KB)

>> ODLUKA O PROVEDBI DONACIJE 5 GRLA TUROPOLJSKE SVINJE
(Krapje 1. veljače 2018. g., lonjsko poljepdf, 281 KB)


 

Krapje, 19. siječnja 2018. godine

 

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta

I/ Zbog racionalizacije poljoprivredne proizvodnje Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje provodi postupak prodaje obradivog poljoprivrednog zemljišta u KO Kratečko, kčbr. 1639/3, veličine 13.610 m2, katastarska kultura livada, inventumi broj: 000278, osnovno sredstvo broj 0115 nabavljeno 2003. godine, knjigovodstvene vrijednosti 13.610,00, arkod parcela ID 3140981

II/ Početna cijena poljoprivrednog zemljišta je 0,89 kn/m2 ili 12.112,90 kn bez PDV-a ili 15.141,12 kuna sa PDV-om


>> JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta
(lonjsko poljepdf, 400 KB)


 

Krapje, 17. svibnja 2016. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Revitalizacija riječnog rukavca Tišina u Čigoču
(pdf, 1.15 MB)

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
(pdf, 0.6 MB)

ZAHTJEV ZA PRIPREMU I POČETAK POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA
(pdf, 0.3 MB)


PONUDBENI LIST
(pdf, 0.2 MB)

TROŠKOVNIK
(pdf, 0.5 MB)

 


OGLAS - za prodaju grla Slavonskosrijemskog podolskog goveda
(15 junadi u dobi od 1 do 2 godine starosti)
(pdf, 1.34 MB)
Krapje, 15. studeni 2015. godine

OGLAS - za prodaju grla Slavonskosrijemskog podolskog goveda
(17 krava u dobi od 6 do 10 godina starosti)
(pdf, 0.96 KB)
Krapje, 15. studeni 2015. godine


Slike - Slavonskosrijemskog podolskog goveda (pdf, 282 KB)

 

OGLAS - za prodaju grla Slavonskosrijemskog podolskog goveda
Krapje, 25. listopada 2015. godine

Slike - Slavonskosrijemskog podolskog goveda (pdf, 282 KB)

 

OGLAS - za prodaju poljoprivrednog zemljšta
Krapje, 25. listopada 2015. godine

Slika poljoprivrednog zemljšta (pdf, 656 KB)

 

OGLAS - Za prodaju osobnog vozila, marke BMW - tip vozila X1,2010. god.
Krapje, 27. rujna 2015. godine

Slike BMW - tip vozila X1,2010. god. (pdf, 673 KB)

OGLAS - Za prodaju priključnog radnog stroja malčera HYMACH TRUSTY TDHM 500 TR
Krapje, 6. rujna 2015. godine

Slike malčera - HYMACH TRUSTY TDHM 500 TR (pdf, 1.69 MB)

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava i ugradnja rezervnih dijelova pogona broda
Krapje, 28. srpnja 2015. godine

OGLAS Za prodaju priključnog radnog stroja malčera HYMACH TRUSTY TDHM 500 TR
Krapje, 5. srpnja 2015. godine

Slike malčera - HYMACH TRUSTY TDHM 500 TR (pdf, 1.69 MB)


 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Nabava i ugradnja rezervnih dijelova pogona broda

Krapje, 7. lipnja 2015. godine

Dokumentacija za nadmetanje (Word, 179 KB)
Koncept preinake (Word, 15 KB)
Skica uz koncept preinake (pdf, 41 KB)
Troškovnik (Excel, 16 KB)

 

Krapje, 5. lipnja 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA -
ZA PREDMET NABAVE: KRMIVO ZA STOKU (SIJENO)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
(p PDF, 2.11 MB)

TROŠKOVNIK
(p PDF, 478 KB)

ZAHTJEV ZA PRIPREMU I POČETAK POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA
(p PDF, 545 KB)

 

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Naziv predmeta nabave: POSTUPAK JAVNE NABAVE ČAMACANA SOLARNI POGON
Rok za dostavu ponuda do 04.05.2015. godine do 10,00 sati.
Krapje, 08. travnja 2015. godine


 

Krapje, 29. listopada 2014.

TROŠKOVNIK ZA NABAVU - SUSTAV ČARDAKA

>> TROŠKOVNIK ZA NABAVU - SUSTAV ČARDAKA
(Excel, 24 KB)


 

Krapje, 19. lipnja 2014.

DOKUMENTACIJA ZA POSTUPAK NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Naziv predmeta nabave: IZGRADNJA OGRADE I SVINJCA
(Jačanje ekološkog, gospodarskog i kultumo-povijesnog značaja Turopoljske svinje na području PPLP)

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI -
Naziv predmeta nabave: IZGRADNJA OGRADE I SVINJCA

(p PDF, 585 KB)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
(p PDF, 1.54 MB)

PONUDBENI LIST
(p PDF, 203 KB)

TROŠKOVNIK
(p PDF, 206 KB)


Krapje, 14. svibnja 2014.

DOKUMENTACIJA za javnu nabavu - za predmet nabave: SIJENO

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI -
KRMIVO ZA STOKU (SIJENO)

(p PDF, 601 KB)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
(p PDF, 1.61 MB)

PONUDBENI LIST
(p PDF, 294 KB)

TROŠKOVNIK
(p PDF, 356 KB)


 

Plan javne nabave

2019.

>> V. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
(p PDF, 2.27 MB)

>> IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
(p PDF, 2.44 MB)

>> III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
(p PDF, 2.23 MB)

>> II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
(p PDF, 2.05 MB)

>> I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
(p PDF, 2.08 MB)

>> PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU
(p PDF, 1.74 MB)


2018.

>> VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
(p PDF, 3.14 MB)

>> V. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
(p PDF, 3.08 MB)

>> IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
(p PDF, 3.08 MB)

>> III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
(p PDF, 2.60 MB)

>> II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
(p PDF, 2.64 MB)

>> I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
(p PDF, 2.70 MB)

>> PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU
(p PDF, 1.81 MB)


2017.

>> IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU
(p PDF, 0.37 MB)

>> III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU
(p PDF, 0.31 MB)

>> II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU
(p PDF, 0.32 MB)

>> I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU
(p PDF, 0.27 MB)

>> PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU
(p PDF, 0.61 MB)


2016.

>> III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU
(p PDF, 0.5 MB)

>> II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU
(p PDF, 0.3 MB)

>> I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU
(p PDF, 0.3 MB)

>> PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU
(p PDF, 0.5 MB)


2015.

>> IV. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU
(p PDF, 0.4 MB)

>> III. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU
(p PDF, 0.3 MB)

>> II. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU
(p PDF, 0.4 MB)

>> I. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU
(p PDF, 0.4 MB)

>> PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU
(p PDF, 0.2 MB)


2014.

>> II. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU
(p PDF, 0.4 MB)

>> I. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU
(p PDF, 0.5 MB)

>> PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU
(p PDF, 0.5 MB)


2013.

>> III. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU
(p PDF, 0.4 MB)

>> II. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU
(p PDF, 0.4 MB)

>> I. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU
(p PDF, 0.2 MB)

>> PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU
(p PDF, 0.2 MB)

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

>> Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2017. godinu
(p XLSM, 12 KB)

>> Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2016. godinu
(p XLSM, 12 KB)

>> Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2015. godinu
(p PDF, 61 KB)

>> Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2014. godinu
(p PDF, 149 KB)

>> Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2013. godinu
(p PDF, 65 KB)

>> Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu
(p PDF, 65 KB)

>> Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu
(p PDF, 64 KB)