Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Kulturna baština (materijalna, nematerijalna)

>> Nazad na Kulturnu baštinu

Tradicijska arhitektura

Graditeljska baština i stambene građevine odraz su nedjeljivosti i suživota ljudi i prirode, što se vidi u tradicionalnoj gradnji koja je od prirodnog materijala (hrastovina) izvedena kao odraz umijeća lokalnih graditelja i uvijek uklopljena u prirodni okoliš na najbolji mogući način. U sačuvanim starijim kućama drvena je građa kalana ili tesana dok je u novijoj gradnji uobičajena piljena. Zidovi su građeni debelim balvanima, a na njih se oslanja stropna i na kraju krovna konstrukcija. Iako ima i prizemnica, katnice su odraz višestoljetnog razvoja i prilagođavanja graditeljskog umijeća načinu života i području izvrgnutog učestalim poplavama.
Sela uzduž rijeke Save su cestovnog tipa s građevinama poredanima uz cestu koja prati tok rijeke.