Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

SavaParks

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:

Weather by Freemeteo.com

Kulturni krajobraz

>> Nazad na Kulturni krajobraz

Lonjsko polje - jedini živući primjer nekadašnje jezgre tradicionalnog stočarstva Srednje Europe

„AH, TA SLOBODA“ – da mogu govoriti, rekli bi konji, krave i svinje koji slobodno borave na  pašnjacima i u šumama Lonjskoga polja. Za poplava i snježne zime seljaci svoje blago drže u toplim i suhim štalama, hraneći ga i brinući se o njemu. S dolaskom proljeća i povlačenjem poplave seljaci puštaju stoku u polje na ispašu. Takav način držanja i uzgoja stoke nazivamo TRADICIJSKO PAŠARENJE. Lonjsko polje jedino je područje u Europi gdje se održao takav način uzgoja stoke. Tradicionalno pašarenje je arhaični sustav pašarenja gdje se na pašnjaku drži više vrsta životinja.  To je upotreba vlažnih staništa na najekonomičniji način. Postoji određeni logični slijed ishrane. Svinje pripreme pašnjak na način da preruju zemljište što pridonosi kvalitetnijem rastu trave za krupniju stoku koja dolazi. Takav sustav je esencijalan za održavanje krajolika i zaštitu biološke raznolikosti.