Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 
Posjetite nas na:
F LL
LILL


Parkovi Dinarskog luka

Lokacija
Jugoistočna Europa - obuhvaća cijelo područje okrenuto prema Jadranskom moru, od grada Trsta (Italija) do Tirane (Albanija).

79 parkova
Nacionalni i prirodni parkovi iz ukupno osam država (Albanija, Bosna i Hrecegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Slovenija)

Blog - Parkovi Dinarskog luka

Parkovi Dinarskog luka

 

>> Strategija razvoja održivog turizma Parka prirode Lonjsko polje
(p PDF, 5.6 MB, siječanj 2014. godine)

>> Lonjsko Polje Nature Park Sustainable Tourism Development Strategy
(p PDF, 4.2 MB, January 2014)


Višegodišnji rad WWF-a sa zaštićenim područjima dinarske regije rezultirao je 2012. godine pokretanjem projekta pod nazivom „Parkovi Dinarskog luka“. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i MAVA fondacije. Svrha pokretanja projekta je umrežavanje zaštićenih područja u dinarskoj regiji, zaštita i povećanje postojećih te jačanje kapaciteta u upravljanju zaštićenim područjima.

Aktivnosti projekta su orijentirane na 3 glavna cilja, a to su:

>> Umrežavanje zaštićenih područja
>> Izgradnja kapaciteta za Mrežu parkova
>> Brend Parkovi Dinaridi