Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Programi Ustanove

 

>> Nazad na Programe Ustanove

Uzgojni program Slavonsko-srijemsko podolskog goveda

1. Naziv programa Uzgojni program Slavonsko-srijemsko podolskog goveda
2. Zakonodavni okvir Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP), temeljni je strateški dokument zaštite prirode Republike Hrvatske (NN br. 81/99 NN br. 143/08)
3.. Provoditelj programa Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
4. Suradnici na provedbi programa Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje http://pp-lonjsko-polje.hr
Hrvatska poljoprivredna agencija http://www.hpa.hr
Središnji savez uzgajivača slavonsko-srijemskog podolca
Brodsko ekološko društvo http://www.bed.hr
Lokalno stanovništvo na području PPLP i okolice
5. Svrha i ciljevi programa
  • Zaštita, očuvanje i povećanje brojnosti izvorne i zaštićene pasmine Slavonsko-srijemskog podolskog goveda
  • Očuvanju tradicionalnog oblika poljoprivredne proizvodnje koju karakterizira «…arhetipski način stočarenja sa miješanim krdima svinja, stadima konja, krava, gusaka i drugih vrsta … koje više nije moguće nigdje pronaći »
  • Obogaćenju marketinškim konceptom dodane vrijednosti koja proizlazi iz fenomena slobodne/arhetipske ispaše koja danas na tržištu nosi konotaciju «zdrave» pa se prema tome i više cijeni
6. Područje programa Područje parka prirode Lonjsko polje, pašnjak Orlinci
7. Financijski  okvir programa Godišnji okvirni trošak jedne krave slavonsko-srijemskog podolca iznosi:
Sijeno – 3.600,00 KN
kukuruz – 1.000,00 KN
veterinarski troškovi – 1.500,00 KN
UKUPNO – 6.100,00 KN/1 krava
8. Provedba programa Ustanova je 2004. godine nabavila iz Centra za reprodukciju u stočarstvu u Križevcima 19 krava, 1 bika i 1 tele.
Danas Ustanova uzgaja u matičnom stadu 41 kravu i jednog bika Slavonsko-srijemskog podolskog goveda.
Godišnji prirast (oteljeni telići) se prodaju zainteresiranom lokalnom stanovništvu (prema upitima).
Broj prodanih telića lokalnom stanovništvui ovisi o broju othranjenih telića godišnje i zainteresiranosti lokalnog stanovništva.
9. Potrebna oprema Pašnjak, gater i nadstrešnica na pašnjaku Orlinci kod sela Krapje
10. Edukativni programi Matično stado Slavonsko-srijemskog podolskog goveda je dio je dio prezentacije u sustavu posjećivanja Parka prirode Lonjsko polje.
11. Rezultati programa Rezultat programa je povećanje broja rasplodnih (krava I bikova) Slavonsko-srijemskog podolskog goveda u vlasništvu JUPP Lonjsko polje I lokalnog stanovništva na području PPLP i okolice
12. Kontakt osobe: Javna ustanova Park priroda Lonjsko polje
Dražen Ivaštinović, stručni savjetnik – šumar
Tel: +385 (0)44 611 190
Fax: +385 (0)44 606 449
GSM:  +385 (0)98 222 087
e-mail: sumar@pp-lonjsko-polje.hr
13. Ostale napomene