Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Programi Ustanove

 

>> Nazad na Programe Ustanove

Uzgojni program za turopoljsku svinju

1. Naziv programa Uzgojni program za turopoljsku svinju
2. Zakonodavni okvir Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP), temeljni je strateški dokument zaštite prirode Republike Hrvatske (NN br. 81/99 NN br. 143/08)
3. Provoditelj programa Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
4. Suradnici na provedbi programa Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje http://pp-lonjsko-polje.hr
Hrvatska poljoprivredna agencija http://www.hpa.hr/
Plemenita općina turopoljska http://turopolje.hr/
Lokalno stanovništvo na području PPLP i okolice
5. Svrha i ciljevi programa
  1. Zaštita, očuvanje i povećanje brojnosti  izvorne i zaštićene pasmine turopoljske svinje
  2. Očuvanje tradicionalnog oblika poljoprivredne proizvodnje koju karakterizira «…arhetipski način stočarenja sa miješanim krdima svinja, stadima konja, krava, gusaka i drugih vrsta … koje više nije moguće nigdje pronaći. »
  3. Obogaćivanje marketinške koncepcije dodane vrijednosti koja proizlazi iz fenomena slobodne/arhetipske ispaše koja danas na tržištu nosi konotaciju «zdrave» pa se prema tome i više cijeni.
6. Područje programa Područje parka prirode Lonjsko polje i okolna područja
7. Financijski  okvir programa Godišnji okvirni trošak jedne turopoljske krmače iznosi:
kukuruz – 3.000,00 KN
smjesa sa vit.min. dodatcima – 3.500,00 KN
veterinarski troškovi – 1.000,00 KN
UKUPNO – 7.500,00 KN/1 krmača
8. Provedba programa Ustanova je 2001. godine nabavila 7 krmača i tri nerasta turopoljske svinje. Danas Ustanova uzgaja u matičnom stadu 8 krmača i jednog nerasta turopoljske svinje.
Ustanova je 20.04.2004. započela Program posudbe i darovanja turopoljskih svinja lokalnom stanovništvu, koji je zbog zakonskih ograničenja prekinut 2008. god. Matično stado se uzgaja u svinjcu u Krapju (ex situ) zbog navedenih zakonskih ograničenja.
Godišnji prirast (oprašeni praščići) se prodaju putem usmene javne dražbe najpovoljnijem ponuditelju.
Broj održanih usmenih javnih dražbi ovisi o broju othranjenih praščića godišnje.
9. Potrebna oprema Svinjac i gater
10. Edukativni programi Matično stado turopoljskih svinja koristi se u prezentaciji kao dio sustava posjećivanja JUPPLP u sklopu edukativnog programa Krapje – selo graditeljske baštine
11. Rezultati programa Rezultat programa je povećanje broja rasplodnih turopoljskih svinja u vlasništvu lokalnog stanovništva na području PPLP i okolice.
Za vrijeme provedbe programa posudbe I darivanja svinja lokalnom stanovništvu na području PPLP bilo je registrirano ukupno 26 krmača i 17 nerasta. Zabranom pašnog držanja svinja, te zbog ograničenja propisanih drugim zakonskim propisima, broj svinja je pao samo na matično stado koje se nalazi u Ustanovi.
12. Kontakt osobe: Javna ustanova Park priroda Lonjsko polje
Dražen Ivaštinović, stručni savjetnik – šumar
Tel: +385 (0)44 611 190
Fax: +385 (0)44 606 449
GSM:  +385 (0)98 222 087
e-mail: sumar@pp-lonjsko-polje.hr
13. Problemi očuvanja izvorne pasmine Nezainteresiranost lokalnog stanovništva zbog, još uvijek, neisplativog uzgoja ove pasmine.
Zabrana pašnog držanja svinja prema odredbama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge što je u suprotnosti sa očuvanjem tradicijskog pašarenja kao prirodne, kulturne i krajobrazne vrijednosti Parka prirode Lonjsko polje.