Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Programi Ustanove

 

>> Nazad na Programe Ustanove

Trening za vodiče u Parku prirode Lonjsko polje

1. Naziv programa Trening za vodiče u Parku prirode Lonjsko polje
2.  Provoditelj programa Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
www.pp-lonjsko-polje.hr
3.  Suradnici u provedbi programa Lokalna samouprava
4.  Svrha i ciljevi programa Uključivanje  lokalnog stanovništva u interpretaciju vrijednosti parka prirode Lonjsko polje kao dijela sustava posjećivanja kroz edukaciju lokalnog stanovništva o osnovama ekologije, zaštite prirode, interpretacije I komunikacije
5.  Područje programa Park prirode Lonjsko polje
6.  Financijski  okvir treninga 30.000,00 HRK
7.  Provedba programa
(obuka, metodologija)
Temeljem javnog natječaja Ustanova odabire 10-12 sudionika treninga, a prednost imaju osobe:
• koje imaju prebivalište na području Parka prirode
• osobe koje su članovi nekih od udruga koje se bave uzgojem pasmina koje obitavaju na području Parka, tradicijskim ribolovom, tradicijskim zanatima ili kulturno-umjetničkim programima (KUD-a)
Trening traje 7 dana, gdje polaznici kroz petodnevnu teoretsku I praktičnu obuku stječu vještine i znanje iz osnove ekologije, zaštite prirode, komunikacije, interpretacije kao i praćenja stanja u prirodi.
Program treninga sastoji se od predavanja, radionica, terenske nastave, te pismenog i usmenog ispit, a uspješnima na kraju bude uručen certifikat.
Trening se provodi prema Priručniku za nadzornike, publikacije JUPP Lonjsko polje.
8.  Oprema Multimedijalna dvorana, terenska vozila, dalekozori, terenki listići
9.  Edukativni programi treninga Teme: interpretacija, prezentacija, komunikacija u zaštiti prirode, osnovne prirodne i kulturološke karakteristike područja, ekologija, tradicijsko stočarenje 
10.  Rezultati programa Obučeni vodiči koji se po potrebi Ustanove mogu uključiti u sustav posjećivanja Ustanove
11.  Daljnja suradnja u sklopu programa Nakon dobivanja certifikata o uspješno položenom treningu a po ukazanoj potrebi, polaznici mogu biti uključeni u sustav posjećivanja parka u ulozi vodiča-edukatora
12.  Kontakt osobe: Valerija Hima, stručna voditeljica
Tel: +385 (0)44 611 190
e-mail: bio@pp-lonjsko-polje.hr 
Edvard Bogović, voditelj službe za promidžbenu i turističku djelatnost
Tel: +385 (0)44 672 080
e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr