Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Publikacije

 

>> Turistička karta Parka prirode Lonjsko polje
( pdf, 6.22 MB)

>> Karta staništa Parka prirode Lonjsko polje
( pdf, 9.62 MB)

>> Priručnik za kartiranje i upravljanje staništima u Parku prirode Lonjsko polje
( pdf, 3.45 MB)

>> Priručnik za nadzornike i vodiče
( pdf, 2.25 MB)

>> Vodič za pješačke i cikloturističke staze u Parku prirode Lonjsko polje
( pdf, 2.49 MB)

>> Biciklistički vodič kroz Park prirode Lonjsko polje
( pdf, 13.70 MB)

 

>> Brošura o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
(p PDF, 0.20 MB)


p

Podaci o područjima ekološe mreže i njihov kartografski prikaz www.bioportal.hr


 

>> Bilten_Vol_01_No_1_1999.
Vrijednosti Parka prirode Lonjsko polje
( pdf, 16.4 MB)

>> Bilten_Vol_02_No_1_2000.
Kulturna baština
( pdf, 27.9 MB)

>> Bilten_Vol_02_No_1-2_2000.
Master plan turizma - Regionalni koncept za lonjsko polje - Posavina
( pdf, 2.42 MB)

>> Bilten_Vol_03_No_1-2_2001.
Sofijska inicijativa o biološkoj raznolikosti
( pdf, 6.98 MB)

>> Bilten_Vol_04_No_1-2_2002.
Značajke ribljih zajednica Parka prirode Lonjsko polje
( pdf, 2.61 MB)

>> Bilten_Vol_05_No_1-2_2003.
Bioraznolikost
( pdf, 2.47 MB)

>> Bilten_Vol_06_No_1_2004.
Vodič za izlet u Park prirode Lonjsko polje
( pdf, 5.30 MB)

>> Bilten_Vol_06_No_2_2004.
Stanje šuma u Parku prirode Lonjsko polje - gospodarenje i očuvanje krajobrazne i biološke raznolikosti
( pdf, 4.16 MB)

>> Bilten_Vol_07_No_1-2_2005.
Upravljanje porječjem
( pdf, 1.19 MB)

>> Bilten_Vol_08_No_1-2_2006.
Upravljanje sustavom posjećivanja
( pdf, 1.97 MB)

>> Bilten_Vol_09_No_1-2_2008.
Program integriranog upravljanja Srednjom Posavinom
( pdf, 2.57 MB)

>> Bilten_Vol_10_No_1_2008.
Živući krajobraz i poplavni ekosustav Srednje Posavine - Plan upravljanja - 1
( pdf, 7.76 MB)

>> Bilten_Vol_10_No_2_2008.
Živući krajobraz i poplavni ekosustav Srednje Posavine - Plan upravljanja - 2
( pdf, 3.11 MB)

>> Bilten_Vol_11_No_1-2_2009.
Invazivne vrste u Hrvatskoj i Parku prirode Lonjsko polje
( pdf, 5.04 MB)

>> Bilten_Vol_12_No_1_2010.
Strategija razvoja održivog turizma - Opći dio
( pdf, 5.52 MB)

>> Bilten_Vol_12_No_2_2010.
Strategija razvoja održivog turizma - Akcijski plan
( pdf, 935 KB)