Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:


Weather by Freemeteo.com

Ustroj

 

Ustanova je ustrojena kao jedinstvena pravna osoba bez podružnica u svom sastavu. Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Voditelj ustanove je ravnatelj. Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj. Glavni čuvar prirode vodi stručne poslove neposrednog nadzora u parku prirode na temelju Zakona o zaštiti prirode.

Ustroj

 

Ured ravnatelja
U uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode
Ova služba obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje i korištenje Parka prirode, posebno poslove u svezi izrade programa zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja Parka prirode, njegove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Parku prirode, skrb o kapitalnim ulaganjima u Parku prirode u svezi zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode kao i druge odgovarajuće stručne poslove.Služba čuvara prirode
Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora u Parku prirode u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Lonjsko polje, te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile zakon ili pravilnik o unutarnjem redu.Služba za promidžbene aktivnosti i sustav posjećivanja
Služba za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost obavlja poslove u svezi s promicanjem Parka prirode u zemlji i svijetu, organizira i provodi vođenje i prihvat posjetitelja, nadzire turističko-rekreativne djelatnosti, i organizira stručna savjetovanja i simpozije.Odsjek za opće i financijske poslove
Služba općih, zajedničkih i tehničkih poslova obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove, poslove u svezi održavanja objekata, opreme i vozila.