eu
eu-flag
eu-kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

hvala vam na želji da bolje upoznate

Park prirode

Lonjsko polje

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing sed.

vratite se na početnu stranicu
leaf leaf2
home leafs shape leaf shape

Cjenik usluga

2019

Cijene u HRK po osobi (s PDV-om)
INDIVIDUALNE (POJEDINAČNE, OBITELJSKE) POSJETE:

Osnovna ulaznica

10.00kn

Ulaznica u etno-zbirku

5.00kn

Ulaznica “Vikend program” (samo subota i nedjelja) vožnja čamcima, šetnja “Stazom graničara”, vožnja traktorskom prikolicom

40.00kn

Ulaznica za “Stazu graničara”- ornitološki (ptičji) rezervat Krapje đol, turopoljske svinje, podolska goveda

40.00kn

ULAZNICE ZA GRUPNE POSJETE (VOĐENI PROGRAMI):
PROGRAMI ZA ŠKOLSKI UZRAST (za grupe od 30 - do 50 učenika)
1

Krapje – selo graditeljske baštine – edukativni program u Krapju i vožnja brodom

U cijenu izleta je uključeno:
– osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
– panoramska vožnja brodom po rijeci Savi (u trajanju od cca 45 min)
– edukativni radni listići
– upoznavanje s posavskom arhitekturom
Mjesto dolaska grupe: osjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: cca 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenog

65 kn

2

Posavski konj

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja Repušničkim poljem
• edukativni radni listići

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Ukupno trajanje programa: 4 sata
Vrijeme provedbe programa: od ožujka do studenoga

45 kn

3

Bijela roda u Čigoču – edukativni program u Čigoču

U cijenu izleta je uključeno:
– osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
– etnološka zbirka
– edukativni radni listići
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Čigoč br. 26
Trajanje programa: 3,5-4 sata
Period provedbe programa: od travnja do kolovoza

70 kn

4

Žličarka – ptica sa žlicom (program u ornitološkom rezervatu, samo za grupe do 25 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja do ornitološkog rezervata Krapje đol
• edukativni radni listići
• plovidba čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: 4 sata
Period provedbe programa: od travnja do lipnja

75 kn

5

Vodozemci

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• edukativni radni listići

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3 sata
Vrijeme provedbe programa: od travnja do listopada

45 kn

6

Ptica kosac – tajnoviti livadni pjevač

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja kroz Repušničko polje • edukativni radni listići

Lokacije: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Vrijeme provedbe programa: od svibnja do listopada

45 kn

7

Dan u Lonjskom polju (za grupe od 20 do 70 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• posjet Čigoču – europskom selu roda
• šetnja retencijom Lonjskog polja (Mužilovčica)
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Krapju – selu graditeljske baštine
• edukativni radni listići
• vožnja brodom Juran i Sofija po rijeci Kupi ili vožnja brodom Katarina 1 po rijeci Savi i Uni (lokacija: Sisak ili Jasenovac, trajanje: oko 1 sat)
• vožnja čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica, Krapje i Čigoč
Ukupno trajanje programa: 8 sati
Period provedbe programa: od travnja do listopada

100 kn

PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI UZRAST
1

Bijela roda u Čigoču – edukativni program u Čigoču

U cijenu izleta je uključeno:
– osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
– edukativni radni listići
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Čigoč
Trajanje programa: 3 sata
Period provedbe programa: od travnja do kolovoza

30 kn

PROGRAMI ZA ODRASLE (za grupe do 50 osoba)
1

Krapje – selo graditeljske baštine

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• upoznavanje s posavskom arhitekturom
• edukativni radni listići
• plovidba čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Ukupno trajanje programa: 4 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga

75 kn

2

Bijela roda u Čigoču

U cijenu izleta je uključeno:
– osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
– šetnja u retenciji Lonjskog polja i posjet etno-zbirci
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Čigoč br. 26
Trajanje programa: 3,5-4 sata
Period provedbe programa: od travnja do kolovoza

70 kn

3

U zagrljaju Lonjskog polja i trsnog gorja (za grupe od 20 do 50 osoba, samo za punoljetne osobe)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vođenja
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Muzeju Moslavina u Kutini*
• degustacija moslavačkih vina*

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga
*naplaćuje se posebno

70 kn

4

Provedi dan u Lonjskom polju

U cijenu izleta je uključeno:
– osnovna ulaznica za Park prirode, usluga stručnog vodiča i prigodni suvenir
– šetnja Repušničkim poljem
– posjet Čigoču – europskom selu roda i etno-zbirci obitelji Sučić
– panoramska vožnja brodom po rijeci Savi (u trajanju od cca 45 min) i upoznavanje s posavskom arhitekturom u Krapju
Mjesto dolaska grupe: Prijamni centar Repušnica ili Krapje ili Čigoč
Trajanje programa: cca 8 sati
Period provedbe programa: od ožujka do studenog

100 kn

5

Kratki program za djecu i mlade

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica ili Krapje ili Čigoč
Trajanje programa: 1,5 sat
Period provedbe programa: cijela godina

35 kn

PROGRAM ZA STUDENTE
1

Program u okviru nastavnog programa sveučilišta

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Napomena: program se prilagođava interesima grupe u dogovoru s Parkom prirode Lonjsko polje

25 kn

PROGRAM ZA UMIROVLJENIKE
1

Lonjsko polje za treću dob

U cijenu izleta je uključeno:
– osnovna ulaznica za Park prirode i usluga stručnog vodiča
– posjet Krapju, selu graditeljske baštine
– panoramska vožnja brodom po rijeci Savi (u trajanju od cca 45 min)
– posjet Čigoču – europskom selu roda
Mjesto dolaska grupe: Posjetiteljski centar Krapje ili Čigoč
Trajanje programa: 4 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenog

60 kn

PROGRAM ZA CILJNE SKUPINE
1

Promatranje ptica u Ornitološkom rezervatu Krapje đol (za grupe od 10 do 20 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: 5 sati
Vrijeme provedbe programa: odožujak do srpanj (samo subotom)

250 kn

CJENIK OSTALIH USLUGA:

Vođena pješačka tura “Put starog hrasta” (15 km), za grupe 10 > NOVO !

80.00kn

Vođena biciklistička tura (32 km), / cijena uklj. i najam bicikla., grupa 10 >

80.00kn

Vođena biciklistička tura (74 km) / cijena uključuje i najam bic., NOVO !

100.00kn

Usluga stručnog vođenja (za grupu)- poludnevno

400.00kn

Usluga stručnog vođenja (za grupu)- cjelodnevno

550.00kn

Vožnja brodom “Katarina 1” (70 osoba u trajanju cca 45 min)

1400.00kn

Vožnja čamcem “Vodomar”(12 osoba u trajanju cca 45 min)

600.00kn

Vožnja čamcem na solarni pogon (6 osoba u trajanju cca 45 min)

400.00kn

Najam bicikala – do 3 sata

50.00kn

Najam bicikala - 24 sata

80.00kn

Najam bicikala - do 3 dana

150.00kn

Prijevoz (dostava) bicikala – 3-5 km

50.00kn

Prijevoz (dostava) bicikala - 6-15 km

90.00kn

Prijevoz (dostava) bicikala - 16-25 km

150.00kn

Prijevoz (dostava) bicikala - 26-30 km

180.00kn

Najam kanua – do 3 sata (cijena za 1 kanu; kapacitet 3 osobe)

50.00kn

Najam multimedijalne dvorane – na dan (kapacitet 50 sjedećih mjesta, laptop, stropni projektor, zidno platno, flipchart, plazma)

500.00kn

Najam prostora prijamnog centra za razna događanja (pečenjarnica, roštilj, dječje igralište) – NOVO !

350.00kn

Fotografiranje u komercijalne svrhe – na dan

500.00kn

Snimanje u komercijalne svrhe – na dan

1000.00kn

Napomena

  • turističkim i putničkim agencijama temeljem Ugovora nudimo proviziju od 10-20% (ovisno o ostvarenom prometu)
  • turistički vodiči i pratitelji grupa (učitelji, vozači i sl.) imaju besplatan ulaz
  • sve organizirane (grupne) dolaske, kao i vođene pješačke i biciklističke ture, treba obvezno prethodno najaviti u turističku službu PPLP na e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
  • sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 044 672-080 ili 098 222-080 ili 098 222-085
  • cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2019. godine
  • radno vrijeme prijamnih centara je od 08:00 – 16:00h (radnim danom ) od travnja do listopada, a vikendom od 09:00 – 17:00h (travanj – listopad)
  • Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje zadržava pravo izmjene ili nadopune cjenika tijekom godine