eu
eu-flag
eu-kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

hvala vam na želji da bolje upoznate

Park prirode

Lonjsko polje

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing sed.

vratite se na početnu stranicu
leaf leaf2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lonjskopolje/public_html/wp-content/themes/lonjsko-polje-wp/Partials/Home/Navigation/mobile_navigation.php on line 6
home leafs leaf shape-3

The Osekovo Reception Center

Project "Increasing the attractiveness and educational capacity of the Lonjsko Polje Nature Park by building a visitor center" Crna Roda "Osekovo"

News

location

Crna roda Osekovo u završnoj fazi

  • 20.12.2019
location

Početna konferencija projekta – Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra „Crna Roda” Osekovo

  • 15.04.2019
location

“Crna Roda” Osekovo“

  • Krapje, 17.07.2018