eu
eu-flag
eu-kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

hvala vam na želji da bolje upoznate

Park prirode

Lonjsko polje

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing sed.

vratite se na početnu stranicu
leaf leaf2
home leafs shape leaf shape

Cjenik usluga

2020

Cijene u HRK po osobi (s PDV-om)
Download our price list in english here
INDIVIDUALNI POSJETI
1

Osnovna ulaznica

(uključuje ulaznicu za etno zbirku Sučić u Čigoču)

15 kn

2

Vožnja brodom Juran i Sofija (subota, nedjelja i praznik od travnja do listopada)

  •  vožnja po rijeci Kupi u gradu Sisku, ruta: Mali kaptol – Stari grad – Mali kaptol

20,00 kn

3

Ulaznica “Vikend program” (subota, nedjelja i praznik od travnja do listopada)

• šetnja pješačkim stazama (Krapje, Čigoč, Repušnica)
• priča o bijeloj rodi, razgledavanje sela Čigoč, etno zbirka Sučić (Čigoč)
• priča o tradicijskoj arhitekturi i razgledavanje sela Krapje (Krapje)
• ornitološki rezervat Krapje đol (Krapje)
• vožnja plovilom Vodomar, čamcima na solarni pogon i traktorskom prikolicom (Krapje)
• šetnja u retenciji Lonjskog polja (Mužilovčica) i Repušničkog polja (Repušnica)

40 kn

4

Ulaznica Vikend program i vožnja brodom Juran i Sofija (subota, nedjelja i praznik od travnja do listopada)

  • vožnja brodom po rijeci Kupi u gradu Sisku (ruta: Mali kaptol – Stari grad – Mali kaptol)
  • šetnja pješačkim stazama (Krapje, Čigoč, Repušnica)
  • priča o bijeloj rodi, razgledavanje sela Čigoč, etno zbirka Sučić (Čigoč)
  • priča o tradicijskoj arhitekturi i razgledavanje sela Krapje (Krapje)
  • ornitološki rezervat Krapje đol (Krapje)
  • vožnja plovilom Vodomar, čamcima na solarni pogon i traktorskom prikolicom (Krapje)
  • šetnja u retenciji Lonjskog polja (Mužilovčica) i Repušničkog polja (Repušnica)

55,00 kn

5

Ulaznica “Staza graničara” Krapje

(ornitološki rezervat Krapje đol, posavski konj, turopoljska svinja, podolsko govedo)

40 kn

GRUPNI POSJETI:
PROGRAMI ZA DJECU I MLADE
1

Krapje – selo graditeljske baštine

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• upoznavanje s posavskom arhitekturom
• edukativni radni listići
• vožnja brodom Katarina 1 po rijeci Savi i Uni (lokacija: Jasenovac, trajanje: oko 1 sat)

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Ukupno trajanje programa: 4 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga

75,00 kn

2

Žličarka – ptica sa žlicom (program u ornitološkom rezervatu) – (samo za grupe do 25 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• šetnja do ornitološkog rezervata Krapje đol
• edukativni radni listići
• vožnja brodom Katarina 1 po rijeci Savi i Uni (lokacija: Jasenovac, trajanje: oko 1 sat)

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: 4,5 sata
Period provedbe programa: od travnja do lipnja

70,00 kn

3

Bijela roda

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica, usluga stručnog vodiča, usluga pratitelja
• šetnja selom roda, etno zbirka Sučić
• edukativni radni listići
• vožnja brodom Juran i Sofija po rijeci Kupi (lokacija: Sisak, trajanje: oko 1 sat)

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč
Ukupno trajanje programa: 5 sati (uključujući vožnju Čigoč-Sisak)
Period provedbe programa: od travnja do lipnja

75.00 kn

4

Bijela roda (predškolski uzrast)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica, usluga stručnog vodiča, usluga pratitelja
• bojanka
• vožnja brodom Juran i Sofija po rijeci Kupi (lokacija: Sisak, trajanje: oko 1 sat)

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč
Ukupno trajanje programa: 3 sata (uključujući vožnju Čigoč-Sisak)
Period provedbe programa: od travnja do lipnja

50 kn

5

Posavski konj

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• šetnja Repušničkim poljem
• edukativni radni listići

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Ukupno trajanje programa: 4 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga

45,00 kn

6

Vodozemci

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• edukativni radni listići

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3 sata
Period provedbe programa: od travnja do listopada

45,00 kn

7

Ptica kosac – tajnoviti livadni pjevač

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• šetnja kroz Repušničko polje
• edukativni radni listići

Lokacije: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od svibnja do listopada

45,00 kn

8

Kratki program za djecu i mlade

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica, usluga stručnog vodiča i etno zbirka Sučić (Čigoč)

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica ili Krapje ili Čigoč
Trajanje programa: 1,5 sat
Period provedbe programa: cijela godina

35,00 kn

9

Dan u Lonjskom polju (za grupe od 20 do 70 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• posjet Čigoču – europskom selu roda
• šetnja retencijom Lonjskog polja (Mužilovčica)
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Krapju – selu graditeljske baštine
• edukativni radni listići
• vožnja brodom Juran i Sofija po rijeci Kupi ili vožnja brodom Katarina 1 po rijeci Savi i Uni (lokacija: Sisak ili Jasenovac, trajanje: oko 1 sat)
• vožnja čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica, Krapje i Čigoč
Ukupno trajanje programa: 8 sati
Period provedbe programa: od travnja do listopada

100,00 kn

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI ZA DJECU I MLADE U PC REPUŠNICA
1

Istraži i nauči prepoznati

• program za predškolski uzrast
• trajanje: 2,5 sata

45,00 kn

2

Okreni se oko sebe

• program za učenike osnovne škole (od 1. do 4. razreda)
• trajanje: 3 sata

45,00 kn

3

Promatraj i proučavaj živa bića

• program za učenike osnovne škole (od 5. do 8. razreda)
• trajanje: 4 sata

55,00 kn

4

Priroda i čovjek

• program za učenike srednje škole
• trajanje: 4 sata

55,00 kn

PROGRAM ZA STUDENTE
1

Program u okviru nastavnog programa sveučilišta

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča

Napomena: program se prilagođava interesima grupe u dogovoru s Parkom prirode Lonjsko polje

25,00 kn

PROGRAMI ZA ODRASLE
1

Kratki program

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• etno zbirka Sučić (Čigoč)

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč ili Krapje ili Repušnica
Trajanje programa: 1,5 sat
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga

40,00 kn

2

Dan u Lonjskom polju (za grupe od 20 do 70 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• posjet Čigoču – europskom selu roda
• šetnja retencijom Lonjskog polja (Mužilovčica)
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Krapju – selu graditeljske baštine
• vožnja brodom Juran i Sofija po rijeci Kupi ili vožnja brodom Katarina 1 po rijeci Savi i Uni (lokacija: Sisak ili Jasenovac, trajanje: oko 1 sat)
• vožnja čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica, Krapje i Čigoč
Ukupno trajanje programa: 8 sati
Period provedbe programa: od ožujka do studenog

100.00 kn

POSEBNI PROGRAMI
1

Promatranje ptica u Ornitološkom rezervatu Krapje đol (za grupe od 10 do 20 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: 5 sati
Period provedbe programa: od travnja do kolovoza (samo subotom)

250,00 kn

2

U zagrljaju Lonjskog polja i trsnog gorja (za grupe od 20 do 50 osoba, samo za punoljetne osobe)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vodiča
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Muzeju Moslavina u Kutini*
• degustacija moslavačkih vina*

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga
*naplaćuje se posebno

70,00 kn

3

Siscia in situ (maksimalno 70 osoba)

U cijenu je uključeno:
• vožnja brodom Juran i Sofija po rijeci Kupi u Sisku: Mali kaptol – Stari grad – Mali kaptol (trajanje: 1 sat)
• usluga pratitelja

*dodatni sadržaj: Holandska kuća, Stari grad, Muzej grada Siska (ulaznice se naplaćuju posebno)
** cijena je za grupu

1400,00 kn

DJEČJA KARTICA "MUDRICA"
1

Dječja kartica “Mudrica”

Kategorija 1 (obitelj s jednim djetetom) – 10% popusta na najam bicikla

Kategorija 2 (obitelj s dvoje djece) – 20% popusta na najam bicikla

Kategorija 3 (obitelj s troje djece) – 30% popusta na najam bicikla

Kategorija 4 (obitelj s četvero djece) – 40% popusta na najam bicikla

Kategorija 5 (obitelj s petero i više djece) – 50% popusta na najam bicikla

 

OSTALE USLUGE:

Vođena pješačka tura ''Put starog hrasta'', za grupe do 20 osoba, duljina staze: 15 km, lokacija: Mužilovčica

75.00kn

Vođena biciklistička tura (32 km), za grupe veće od 10 osoba, lokacija: Posjetiteljski centar Krapje

80.00kn

Vođena biciklistička tura (74 km), za grupe, lokacija: Posjetiteljski centar Krapje

100.00kn

Usluga stručnog vođenja - poludnevno vođenje skupine (minimalno 2 osobe)

450.00kn

Usluga stručnog vođenja - cjelodnevno vođenje skupine (minimalno 2 osobe)

550.00kn

Vožnja čamcem na solarni pogon (max 12 osoba u trajanju 1 sat)

250.00kn

Vožnja plovilom Vodomar (max 12 osoba u trajanju 1 sat)

350.00kn

Vožnja brodom Juran i Sofija (max 70 osoba u trajanju 1 sat) - Lokacija: Sisak, Ruta: rijeka Kupa (Mali kaptol - Stari grad - Mali kaptol)

1400.00kn

Vožnja brodom Katarina 1 (max 70 osoba u trajanju 1 sat) - Lokacija: Jasenovac, Ruta: rijeka Sava - rijeka Una

1400.00kn

Najam bicikala – do 3 sata

50.00kn

Najam bicikala - do 24 sata

80.00kn

Najam bicikala - do 3 dana

150.00kn

Prijevoz/dostava bicikla 3 - 5 km

50.00kn

Prijevoz/dostava bicikla 6 - 15 km

90.00kn

Prijevoz/dostava bicikla 16 - 25 km

150.00kn

Prijevoz/dostava bicikla 26 - 30 km

180.00kn

Najam kanua do 3 sata (cijena za 1 kanu, kapacitet max 3 osobe)

50.00kn

Najam multimedijalne dvorane (cijena po danu, kapacitet 50 sjedećih mjesta, laptop, stropni projektor, zidno platno, flipchart, plazma)

500.00kn

Najam prostora posjetiteljskog centra za razna događanja (Krapje/Repušnica)

500.00kn

Fotografiranje u komercijalne svrhe - na dan

500.00kn

Snimanje u komercijalne svrhe - na dan

1000.00kn

Napomena

• turistički vodiči i pratitelji grupa (učitelji, vozači i sl.) imaju besplatan ulaz
• sve organizirane (grupne) dolaske, kao i vođene pješačke i biciklističke ture, treba obvezno prethodno najaviti putem e-maila: info@pp-lonjsko-polje.hr
• sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 044/672-080
• cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2020. godine
• RADNO VRIJEME: od travnja do listopada radnim danom od 08:00 do 16:00, a vikendom od 09:00 do 17:00
• Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje zadržava pravo izmjene ili nadopune cjenika tijekom godine