eu
eu-flag
eu-kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

hvala vam na želji da bolje upoznate

Park prirode

Lonjsko polje

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing sed.

vratite se na početnu stranicu
leaf leaf2
home leafs shape leaf shape

Cjenik usluga

2021

Cijene u HRK po osobi (s PDV-om)
Download our price list in english here
INDIVIDUALNI POSJETI
1

Osnovna ulaznica

20 kn

2

Ulaznica “Vikend program” (subota i nedjelja)

• šetnja pješačkim stazama (Krapje, Čigoč, Repušnica)
• priča o bijeloj rodi, razgledavanje sela Čigoč
• priča o tradicijskoj arhitekturi i razgledavanje sela Krapje (Krapje)
• ornitološki rezervat Krapje đol (Krapje)
• vožnja plovilom Vodomar ili čamcima na solarni pogon
• šetnja u retenciji Lonjskog polja (Mužilovčica) i Repušničkog polja (Repušnica)

50 kn

3

Ulaznica Vikend program i vožnja brodom Juran i Sofija (subota i nedjelja)

65 kn

4

Ulaznica “Staza graničara” Krapje

(ornitološki rezervat Krapje đol, posavski konj, turopoljska svinja, podolsko govedo)

40 kn

5

Prijatelj Lonjskog polja

Godišnja ulaznica – uključuje:

  • osnovnu ulaznicu
  • ulaznicu za Stazu graničara
  • Vikend program

200 kn

INDIVIDUALNI POSJETI - DJECA
1

Osnovna ulaznica za djecu od 7 do 10 godina

5 kn

2

Vikend program – djeca od 3 do 6 godina

5 kn

3

Vikend progam – djeca od 7 do 10 godina

15 kn

4

Godišnja ulaznica za djecu od 3 do 6 godina

40 kn

5

Godišnja ulaznica za djecu od 7 do 10 godina

80 kn

GRUPNI POSJETI:
PROGRAMI ZA DJECU I MLADE
1

Krapje – selo graditeljske baštine

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• upoznavanje s posavskom arhitekturom
• edukativni radni listići
• vožnja brodom po rijeci Savi i Uni (lokacija: Jasenovac, trajanje: oko 1 sat)

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Ukupno trajanje programa: 4 sata
Vrijeme provedbe programa: od ožujka do studenoga

75 kn

2

Žličarka – ptica sa žlicom (program u ornitološkom rezervatu, samo za grupe do 25 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja do ornitološkog rezervata Krapje đol
• edukativni radni listići
• vožnja brodom po rijeci Savi i Uni (lokacija: Jasenovac, trajanje: oko 1 sat)

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: 4 sata
Vrijeme provedbe programa: od travnja do lipnja

70 kn

3

Bijela roda

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja selom roda • edukativni radni listići
• vožnja brodom po rijeci Savi i Uni (lokacija: Jasenovac, trajanje: oko 1 sat)

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč
Ukupno trajanje programa: 5 sati (uključujući vožnju Čigoč-Jasenovac)
Vrijeme provedbe programa: od travnja do lipnja

75 kn

4

Bijela roda (predškolski uzrast)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• bojanka

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč
Ukupno trajanje programa: 1,5 sata
Vrijeme provedbe programa: od travnja do lipnja

30 kn

5

Posavski konj

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja Repušničkim poljem
• edukativni radni listići

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Ukupno trajanje programa: 4 sata
Vrijeme provedbe programa: od ožujka do studenoga

45 kn

6

Vodozemci

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• edukativni radni listići

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3 sata
Vrijeme provedbe programa: od travnja do listopada

45 kn

7

Ptica kosac – tajnoviti livadni pjevač

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja kroz Repušničko polje • edukativni radni listići

Lokacije: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Vrijeme provedbe programa: od svibnja do listopada

45 kn

8

Kratki program za djecu i mlade

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica ili Krapje ili Čigoč Trajanje programa: 1,5 sat
Vrijeme provedbe programa: cijela godina

35 kn

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI ZA DJECU I MLADE U PC REPUŠNICA
1

Istraži i nauči prepoznati

• program za predškolski uzrast
• trajanje: 2,5 sata

45 kn

2

Okreni se oko sebe

• program za učenike osnovne škole (od 1. do 4. razreda)
• trajanje: 3 sata

45 kn

3

Promatraj i proučavaj živa bića

• program za učenike osnovne škole (od 5. do 8. razreda)
• trajanje: 4 sata

55 kn

4

Priroda i čovjek

• program za učenike srednje škole
• trajanje: 4 sata

55 kn

PROGRAM ZA STUDENTE
1

Program u okviru nastavnog programa sveučilišta

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Napomena: program se prilagođava interesima grupe u dogovoru s Parkom prirode Lonjsko polje

25 kn

PROGRAMI ZA ODRASLE
1

Kratki program

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč ili Krapje ili Repušnica Trajanje programa: 1,5 sat
Vrijeme provedbe programa: od ožujka do studenoga

40 kn

2

Dan u Lonjskom polju (za grupe od 20 do 70 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• posjet Čigoču – europskom selu roda
• šetnja retencijom Lonjskog polja (Mužilovčica)
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Krapju – selu graditeljske baštine
• vožnja brodom po rijeci Savi i Uni ( trajanje: oko 1 sat) ili vožnja čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica, Krapje i Čigoč Ukupno trajanje programa: 8 sati
Vrijeme provedbe programa: od ožujka do studenog

100 kn

POSEBNI PROGRAMI
1

Promatranje ptica u Ornitološkom rezervatu Krapje đol (za grupe od 10 do 20 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: 5 sati
Vrijeme provedbe programa: odožujak do srpanj (samo subotom)

250 kn

2

U zagrljaju Lonjskog polja i trsnog gorja (za grupe od 20 do 50 osoba, samo za punoljetne osobe)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Muzeju Moslavina u Kutini*
• degustacija moslavačkih vina*

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga
*naplaćuje se posebno

70 kn

3

Siscia in situ (maksimalno 70 osoba)

U cijenu je uključeno:
• vožnja brodom Juran i Sofija po rijeci Kupi u Sisku: Mali kaptol – Stari grad – Mali kaptol (trajanje: 1 sat)
• usluga pratitelja

*dodatni sadržaj: Holandska kuća, Stari grad, Muzej grada Siska (ulaznice se naplaćuju posebno)
** cijena je za grupu

1400 kn

DJEČJA KARTICA "MUDRICA"
1

Dječja kartica “Mudrica”

Vikend program
Najam bicikla

Popusti prema kategorijama:
Kategorija 1 (obitelj s jednim djetetom) 10% popusta

Kategorija 2 (obitelj s dvoje djece) 20% popusta

Kategorija 3+ (obitelj s troje i više djece) 30% popusta

USLUGE STRUČNOG VOĐENJA (minimalno 2 osobe):
1

Poludnevno

450 kn

2

Cjelodnevno

550 kn

3

Vožnja čamcima na solarni pogon ili plovilom Vodomar (Vikend program)

30 kn

4

Vožnja čamcima na solarni pogon ili plovilom Vodomar – djeca od 3 do 6 godina (Vikend program)

5 kn

5

Vožnja čamcima na solarni pogon ili plovilom Vodomar – djeca 7 do 10 godina (Vikend program)

10 kn

6

Vožnja brodom Juran i Sofija (subota, nedjelja)

Cijena uključuje:

• vožnja po rijeci Kupi u gradu Sisku, ruta: Mali Kaptol-Stari grad-Mali Kaptol

25 kn

7

Vožnja čamcem na solarni pogon (max 12 osoba u trajanj u 1 sat)

350 kn

8

Vožnja plovilom Vodomar (max 12 osoba u trajanju 1 sat)

400 kn

9

Vožnja brodom Juran i Sofija (max 70 osoba u trajanju 1 sat)

Lokacija: Sisak
Ruta: rijeka Kupa (Mali Kaptol – Stari grad – Mali Kaptol)

1400 kn

10

Vožnja brodom Katarina 1 (max 70 osoba u trajanju 1 sat)

Lokacija: Jasenovac
Ruta: rijeka Sava – rijeka Una

1400 kn

OSTALE USLUGE:

Vođena pješačka tura ''Put starog hrasta'', za grupe do 20 osoba, duljina staze: 15 km, lokacija: Mužilovčica

75kn

Vođena biciklistička tura (32 km), za grupe veće od 10 osoba, lokacija: Posjetiteljski centar Krapje

80kn

Vođena biciklistička tura (74 km), za grupe, lokacija: Posjetiteljski centar Krapje

100kn

Usluga stručnog vođenja - poludnevno vođenje skupine (minimalno 2 osobe)

450kn

Usluga stručnog vođenja - cjelodnevno vođenje skupine (minimalno 2 osobe)

550kn

Vožnja čamcem na solarni pogon (max 12 osoba u trajanju 1 sat)

350kn

Vožnja plovilom Vodomar (max 12 osoba u trajanju 1 sat)

400kn

Vožnja brodom Juran i Sofija (max 70 osoba u trajanju 1 sat) - Lokacija: Sisak, Ruta: rijeka Kupa (Mali kaptol - Stari grad - Mali kaptol)

1400kn

Vožnja brodom Katarina 1 (max 70 osoba u trajanju 1 sat) - Lokacija: Jasenovac, Ruta: rijeka Sava - rijeka Una

1400kn

Najam bicikala – do 3 sata

50kn

Najam bicikala - do 24 sata

80kn

Najam bicikala - do 3 dana

150kn

Najam e-bicikla (PC Krapje) - do 3 sata

150kn

Najam e-bicikla (PC Krapje) - do 24 sata

300kn

Najam e-bicikla (PC Krapje) - do 3 dana

600kn

Prijevoz/dostava bicikla 3 - 5 km

90kn

Prijevoz/dostava bicikla 6 - 15 km

150kn

Prijevoz/dostava bicikla 16 - 25 km

180kn

Najam kanua do 3 sata (cijena za 1 kanu, kapacitet max 3 osobe)

50kn

Najam multimedijalne dvorane do 3 sata (kapacitet 50 sjedećih mjesta, laptop, stropni projektor, zidno platno, flipchart, plazma)

350kn

Najam multimedijalne dvorane cijeli dan (kapacitet 50 sjedećih mjesta, laptop, stropni projektor, zidno platno, flipchart, plazma)

600kn

Najam prostora posjetiteljskog centra za razna događanja (Krapje/Repušnica)

500kn

Korištenje tableta za AR igru (do 5 djece) - "Upoznaj životinjski svijet Lonjskog polja" - 30 minuta

10kn

KONCESIJSKA ODOBRENJA - jednokratna

Fotografiranje u komercijalne svrhe - dan

500kn

Snimanje u komercijalne svrhe - dan

1000kn

Trgovačka djelatnost - prodaja autohtonih prehrambenih proizvoda, proizvoda iz domaće radinosti, rukotvorina i suvenira (štand) - dan

50kn

Ugostiteljska djelatnost - priprema i posluživanje hrane i pića (štand) - dan

100kn

Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti - dan

50kn

KONCESIJSKA ODOBRENJA - godišnja

Djelatnost pčelarstva - pašarenje pčela u Lonjskom polju - godišnje po koncesijskom odobrenju

50kn

Trgovačka djelatnost - prodaja autohtonih prehrambenih proizvoda, proizvoda iz domaće radinosti, rukotvorina i suvenira (štand) - godišnje po štandu

600kn

Ugostiteljska djelatnost - priprema i posluživanje hrane i pića (štand) - godišnje po štandu

1500kn

Ugostiteljska djelatnost - priprema i posluživanje hrane i pića (manji montažni objekt) - godišnje po objektu

2500kn

Napomena

• turistički vodiči i pratitelji grupa (učitelji, vozači i sl.) imaju besplatan ulaz
• sve organizirane (grupne) dolaske, kao i vođene pješačke i biciklističke ture, treba obvezno prethodno najaviti putem e-maila: info@pp-lonjsko-polje.hr
• sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 044/672-080
• cjenik se primjenjuje od 25. veljače 2021. godine
• RADNO VRIJEME:  od 07:00 do 15:00, a vikendom od 09:00 do 17:00
• Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje zadržava pravo izmjene ili nadopune cjenika tijekom godine
• Djeca do 7 godina – ne plaćaju osnovnu ulaznicu
• Osobe s poteškoćama u razvoju, invalidi Domovinskog rata, članovi Udruge obitelji poginulih branitelja, te osobe s invaliditetom preko 50 %, uz predočenje iskaznice ostvaruju popust 20%
• Partneri: popust do 50% (Sporazum o suradnji)