eu
eu-flag
eu-kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

hvala vam na želji da bolje upoznate

Park prirode

Lonjsko polje

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing sed.

vratite se na početnu stranicu
leaf leaf2
home leafs shape leaf shape

Cjenik usluga

2022

INDIVIDUALNI POSJETI
1

Osnovna ulaznica

20 kn

2

Ulaznica “Vikend program” (subota i nedjelja)

• šetnja pješačkim stazama (Krapje, Čigoč, Repušnica)
• priča o bijeloj rodi, razgledavanje sela Čigoč
• priča o tradicijskoj arhitekturi i razgledavanje sela Krapje (Krapje)
• ornitološki rezervat Krapje đol (Krapje)
• vožnja plovilom Vodomar ili čamcima na solarni pogon
• šetnja u retenciji Lonjskog polja (Mužilovčica) i Repušničkog polja (Repušnica)

50 kn

3

Ulaznica Vikend program i posjet PC Crna roda Osekovo (subota i nedjelja)

65 kn

4

Ulaznica “Staza graničara” Krapje

(ornitološki rezervat Krapje đol, posavski konj, turopoljska svinja, podolsko govedo), vrijeme trajanja provedbe: od ožujka do srpnja

40 kn

5

Prijatelj Lonjskog polja

Godišnja ulaznica – uključuje:

  • osnovnu ulaznicu
  • ulaznicu za Stazu graničara
  • Vikend program

200 kn

6

Crna roda Osekovo

– osnovna ulaznica
– multimedijalni sadržaj, tablet
Trajanje programa: 1,5 h

45 kn

INDIVIDUALNI POSJETI - DJECA
1

Osnovna ulaznica za djecu od 7 do 10 godina

5 kn

2

Vikend program – djeca od 3 do 6 godina

5 kn

3

Vikend program i posjet PC Crna roda Osekovo – djeca od 3 do 6 godina

15 kn

4

Vikend progam – djeca od 7 do 10 godina

15 kn

5

Vikend program i posjet PC Crna roda Osekovo – djeca od 7 do 10 godina

25 kn

6

Godišnja ulaznica za djecu od 3 do 6 godina

40 kn

7

Godišnja ulaznica za djecu od 7 do 10 godina

80 kn

GRUPNI POSJETI:
PROGRAMI ZA DJECU I MLADE
1

Krapje – selo graditeljske baštine

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• upoznavanje s posavskom arhitekturom
• edukativni radni listići
• plovidba čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Ukupno trajanje programa: 4 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga

75 kn

2

Žličarka – ptica sa žlicom (program u ornitološkom rezervatu, samo za grupe do 25 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja do ornitološkog rezervata Krapje đol
• edukativni radni listići
• plovidba čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: 4 sata
Period provedbe programa: od travnja do lipnja

75 kn

3

Bijela roda

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja selom roda • edukativni radni listići
• plovidba čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč
Ukupno trajanje programa: 5 sati (uključujući vožnju Čigoč-Jasenovac)
Vrijeme provedbe programa: od travnja do lipnja

75 kn

4

Bijela roda (predškolski uzrast)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• bojanka

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč
Ukupno trajanje programa: 1,5 sata
Vrijeme provedbe programa: od travnja do lipnja

30 kn

5

Posavski konj

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja Repušničkim poljem
• edukativni radni listići

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Ukupno trajanje programa: 4 sata
Vrijeme provedbe programa: od ožujka do studenoga

45 kn

6

Vodozemci

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• edukativni radni listići

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3 sata
Vrijeme provedbe programa: od travnja do listopada

45 kn

7

Ptica kosac – tajnoviti livadni pjevač

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• šetnja kroz Repušničko polje • edukativni radni listići

Lokacije: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Vrijeme provedbe programa: od svibnja do listopada

45 kn

8

Kratki program za djecu i mlade

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica ili Krapje ili Čigoč Trajanje programa: 1,5 sat
Vrijeme provedbe programa: cijela godina

35 kn

9

Crna roda Osekovo

(minimalno 10 djece, maksimalno 25)
-osnovna ulaznica i usluga vođenja (multimedija i polje)
Trajanje programa: 4 h

55 kn

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI ZA DJECU I MLADE U PC REPUŠNICA
1

Istraži i nauči prepoznati

• program za predškolski uzrast
• trajanje: 2,5 sata

45 kn

2

Okreni se oko sebe

• program za učenike osnovne škole (od 1. do 4. razreda)
• trajanje: 3 sata

45 kn

3

Promatraj i proučavaj živa bića

• program za učenike osnovne škole (od 5. do 8. razreda)
• trajanje: 4 sata

55 kn

4

Priroda i čovjek

• program za učenike srednje škole
• trajanje: 4 sata

55 kn

PROGRAM ZA STUDENTE
1

Program u okviru nastavnog programa sveučilišta

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Napomena: program se prilagođava interesima grupe u dogovoru s Parkom prirode Lonjsko polje

25 kn

PROGRAMI ZA ODRASLE
1

Kratki program

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Lokacija: Posjetiteljski centar Čigoč ili Krapje ili Repušnica Trajanje programa: 1,5 sat
Vrijeme provedbe programa: od ožujka do studenoga

40 kn

2

Dan u Lonjskom polju (za grupe od 20 do 70 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja
• posjet Čigoču – europskom selu roda
• šetnja retencijom Lonjskog polja (Mužilovčica)
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Krapju – selu graditeljske baštine
• vožnja brodom po rijeci Savi i Uni ( trajanje: oko 1 sat) ili vožnja čamcima na solarni pogon

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica, Krapje i Čigoč Ukupno trajanje programa: 8 sati
Vrijeme provedbe programa: od ožujka do studenog

100 kn

3

Crna roda Osekovo

(minimalno 10 osoba, maksimalno 25)
– osnovna ulaznica i usluga vođenja (multimedija i polje)
Trajanje programa: 4 h

65 kn

POSEBNI PROGRAMI
1

Promatranje ptica u Ornitološkom rezervatu Krapje đol (za grupe od 10 do 20 osoba)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga vođenja

Lokacija: Posjetiteljski centar Krapje
Trajanje programa: 5 sati
Vrijeme provedbe programa: odožujak do srpanj (samo subotom)

250 kn

2

U zagrljaju Lonjskog polja i trsnog gorja (za grupe od 20 do 50 osoba, samo za punoljetne osobe)

U cijenu je uključeno:
• osnovna ulaznica i usluga stručnog vođenja
• šetnja Repušničkim poljem
• posjet Muzeju Moslavina u Kutini*
• degustacija moslavačkih vina*

Lokacija: Posjetiteljski centar Repušnica
Trajanje programa: 3,5 sata
Period provedbe programa: od ožujka do studenoga
*naplaćuje se posebno

70 kn

3

Junior Ranger (za realizaciju programa potrebno je minimalno 10 djece, maksimalno 25 u dobi od 8 do 13 godina)

Program uključuje:
– dvodnevni boravak djeteta u Parku prirode Lonjsko polje (Krapje) – paket dobrodošlice koji sadrži pamučnu majicu s logom programa, šešir/kapa, ruksak, priznanje, značka “Junior Ranger”, program – stručno vođenje i nadzor 24 h – 5 obroka i međuobroci (catering)
– spavanje u šatorima

320 kn

4

Birdwatching

Program uključuje:
– Vodiča (stručno vođenje)
– Transfer od Prijamnog centra Krapje do ornitološkog rezervata i područja Parka atraktivnog za promatranje ptica
– Korištenje dalekozora i durbina
– Korištenje stručne literature
Trajanje programa: do 4 sata
Broj osoba: max 3
Vrijeme kroz godinu: od svibnja do srpnja
Cijena: 750,00 kuna po osobi (1000,00 kuna za grupu od dvoje ili troje ljudi)

750,00 - 1000,00 kn

5

Lonjsko polje kao more

Program uključuje:
– Vodiča
– Vozača čamca
– Opremu za čamac (prsluk)
– Transfer od Prijamnog centra Krapje do točke polazišta na čamac
– Korištenje dalekozora
Trajanje programa: do 5 sati
Broj osoba: max 4
Vrijeme programa kroz godinu: za vrijeme poplave, jesen i proljeće
Cijena: 800,00 kuna za jednu osobu i 1200,00 kuna za grupu od dvoje, troje ili četvero ljudi

800,00-1200,00 kn

6

Čarobna šuma

Program uključuje:
– Vodiča
– Transfer od Prijamnog centra Krapje do točke polazišta u šumi
– Korištenje dalekozora i durbina
– Korištenje stručne literature za ptice (ključ za ptice)
Trajanje programa: do 6 sati
Broj osoba: max 3
Vrijeme kroz godinu: od travnja do listopada
Cijena: 750,00 kuna po osobi i 1100,00 kuna za grupu od dvoje ili troje ljudi

750,00-1100,00 kn

7

Kolonija kormorana

Program uključuje:
– Vodiča
– Vozača čamca
– Opremu za čamac (prsluk)
– Transfer od Prijamnog centra Krapje do točke polazišta na čamac
– Korištenje dalekozora
– Korištenje stručne literature za ptice
Trajanje programa: do 3 sata
Broj osoba: max 4
Vrijeme kroz godinu: od travnja do rujna
Cijena: 750,00 kuna po osobi i 1200,00 kuna za grupu od dvoje, troje ili četvero ljudi

750,00-1200,00 kn

DJEČJA KARTICA "MUDRICA"
1

Dječja kartica “Mudrica”

Vikend program
Najam bicikla

Popusti prema kategorijama:
Kategorija 1 (obitelj s jednim djetetom) 10% popusta

Kategorija 2 (obitelj s dvoje djece) 20% popusta

Kategorija 3+ (obitelj s troje i više djece) 30% popusta

OSTALE USLUGE:

Vođena pješačka tura ''Put starog hrasta'', za grupe do 20 osoba, duljina staze: 15 km, lokacija: Mužilovčica

75kn

Vođena biciklistička tura (32 km), za grupe veće od 10 osoba, duljina staze: 32km, lokacija: Posjetiteljski centar Krapje

80kn

Vođena biciklistička tura (74 km), za grupe, duljina staze: 74km, lokacija: Posjetiteljski centar Krapje

100kn

Usluga stručnog vođenja - poludnevno vođenje skupine (minimalno 2 osobe)

450kn

Usluga stručnog vođenja - cjelodnevno vođenje skupine (minimalno 2 osobe)

550kn

Vožnja vlakićem (besplatno za djecu do 3 godine)

5kn

Vožnja čamcem na solarni pogon ili plovilom vodomar(vikend program)

30kn

Vožnja čamcima na solarni pogon ili plovilom Vodomar - djeca od 3 do 6 godina (Vikend program)

5kn

Vožnja čamcima na solarni pogon ili plovilom Vodomar - djeca 7 do 10 godina (Vikend program)

10kn

Vožnja čamcem na solarni pogon (max 12 osoba u trajanju 1 sat)

350kn

Vožnja plovilom Vodomar (max 12 osoba u trajanju 1 sat)

400kn

*Vožnja brodom Katarina 1 (max 70 osoba u trajanju 1 sat) - Lokacija: Jasenovac, Ruta: rijeka Sava - rijeka Una

1400kn

Najam bicikala – do 3 sata

50kn

Najam bicikala - do 24 sata

80kn

Najam bicikala - do 3 dana

150kn

Najam e-bicikla (PC Krapje) - do 3 sata

150kn

Najam e-bicikla (PC Krapje) - do 24 sata

300kn

Najam e-bicikla (PC Krapje) - do 3 dana

600kn

Prijevoz/dostava bicikla 3 - 5 km

50kn

Prijevoz/dostava bicikla 6 - 15 km

90kn

Prijevoz/dostava bicikla 16 - 25 km

150kn

Prijevoz/dostava bicikla 26 - 30 km

180kn

Najam kanua do 3 sata (cijena za 1 kanu, kapacitet max 3 osobe)

50kn

Najam multimedijalne dvorane do 3 sata (kapacitet 50 sjedećih mjesta, laptop, stropni projektor, zidno platno, flipchart, plazma)

350kn

Najam multimedijalne dvorane cijeli dan (kapacitet 50 sjedećih mjesta, laptop, stropni projektor, zidno platno, flipchart, plazma)

600kn

Najam prostora posjetiteljskog centra za razna događanja (Krapje/Repušnica)

500kn

Korištenje tableta za AR igru (do 5 djece) - "Upoznaj životinjski svijet Lonjskog polja" - 30 minuta

10kn

RangerRUN - Junior staza - sudjelovanje na utrci, startni paket

40kn

RangerRUN - Ostale staze - sudjelovanje na utrci, startni paket

90kn

Manifestacije (djeca od 7 do 15 godina)

5kn

Manifestacije (odrasli)

15kn

Roštiljanje

10kn

KONCESIJSKA ODOBRENJA - jednokratna

Fotografiranje u komercijalne svrhe - dan

500kn

Snimanje u komercijalne svrhe - dan

1000kn

Trgovačka djelatnost - prodaja autohtonih prehrambenih proizvoda, proizvoda iz domaće radinosti, rukotvorina i suvenira (štand) - dan

50kn

Ugostiteljska djelatnost - priprema i posluživanje hrane i pića (štand) - dan

100kn

Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti - dan

50kn

KONCESIJSKA ODOBRENJA - godišnja

Djelatnost pčelarstva - pašarenje pčela u Lonjskom polju - godišnje po koncesijskom odobrenju

50kn

Trgovačka djelatnost - prodaja autohtonih prehrambenih proizvoda, proizvoda iz domaće radinosti, rukotvorina i suvenira (štand) - godišnje po štandu

600kn

Ugostiteljska djelatnost - priprema i posluživanje hrane i pića (štand) - godišnje po štandu

1500kn

Ugostiteljska djelatnost - priprema i posluživanje hrane i pića (manji montažni objekt) - godišnje po objektu

2500kn

Napomena

• turistički vodiči i pratitelji grupa (učitelji, vozači i sl.) imaju besplatan ulaz
• sve organizirane (grupne) dolaske, kao i vođene pješačke i biciklističke ture, treba obvezno prethodno najaviti putem e-maila: info@pp-lonjsko-polje.hr• sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 044/672-080
• cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine
• RADNO VRIJEME:  ponedjeljak – petak od 07:00 do 15:00, subota i nedjelja od 9 do 17 sati
• Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje zadržava pravo izmjene ili nadopune cjenika tijekom godine
• Djeca do 7 godina – ne plaćaju osnovnu ulaznicu
• Osobe s poteškoćama u razvoju, invalidi Domovinskog rata, članovi Udruge obitelji poginulih branitelja, te osobe s invaliditetom preko 50 %, uz predočenje iskaznice ostvaruju popust 20%
• Partneri: popust do 50% (Sporazum o suradnji)

  • Vožnja brodom Katarina 1 trenutno nije dostupna